Město jako hudba

  1. 1
  2. 2

Orchestrálny koncert Ensemble Opera Diversa 

Brno zatiaľ rozhodne nie je kultúrnou metropolou, teda miestom prekypujúcim aktivitou. Práve preto je každá sústavná kultúrna, či umelecká činnosť nenahraditeľnou vzácnosťou. O to viac sa môže ceniť pravidelné uvádzanie diel tunajších autorov. Keď sa k tomu ešte jedná o tvorcov súčasných, teda stále žijúcich, teda tých, ktorým to stále môže zlepšiť hoci len obyčajný deň, či vyčariť úsmev na tvári, je to hotová idyla v neidylickom svete. Som tak nesmierne vďačný za dnes už viackrát potvrdenú, ucelenú a sústavnú prácu Ensemble Opera Diversa na realizácii koncertných prevedení(dvakrát Město jako hudba, Barvy míst, Současná duchovní tvorba, Stabat Mater). Dúfam, že im to vydrží. V tomto smere musím taktiež spomenúť potešujúce pravidelné akcie Dunami Ensemble. Mesto tak aspoň do istej miery nekostnatie v blízkych prúdoch súčasnej, či novej hudby, ktorým sa Ensemble Opera Diversa venuje. Je výborné, že sa k nim začínajú vytvárať aj alternatívy. Jedna aktivita spúšťa ďalšiu, akcia spúšťa reakciu a tak ďalej…

Město jako hudba je ďalším koncertným, orchestrálnym projektom v rámci Roku české hudby 2014. Mozartov sál jednoducho tomuto repertoáru prenáramne svedčí a akusticky mu vyhovuje. Dramaturgickým rámcom večera boli dve kompozície Jana Nováka k tridsiatemu výročiu jeho úmrtia. V obidvoch dielach sa predstavili naozaj vynikajúce sólistky. Tri ženy boli pre mňa oporou večera. Na konci to bola mezzosopranistka Lucie Hilscherová v kompozícii Carmina Sulamitis (Piesne Sulamitiny) na päť pasáží z latinských prekladov z biblickej Piesne piesní. Ta náročný part zvládla vynikajúco ako po technickej stránke (nástupy, intonácia, artikulácia…), tak aj výrazovej. Disponuje silným romantickým hlasom, no veľmi umne držala na uzde ako výrazné výšky tak aj vibráta a potrebný pátos naservírovala v primeranom množstve, tak ako si skladba v neoklasickom duchu žiada. Jej plná farba sa nádherne spájala so zvukom sláčikového orchestru s tympanmi a aj napriek tomu, že bola sólistkou, exhibicionisticky netrčala.Dielo síce Novák napísal už počas svojho štúdia na pražskej AMU pod vedením Pavla Bořkovce, žiaka Josefa Suka, no vplyv neoklasicizmu pripomínal viac Bohuslava Martinů, predovšetkým v miere patetickosti a melódii v speve. Odborník by možno namietal. Ten ho v neskoršom období zásadne ovplyvnil počas súkromných hodín popri štúdiu v Amerike u Aarona Coplanda, kde bola táto skladba po prvý krát uvedená. Možno práve preto ho tak ovplyvnil, pretože už predtým tiahol podobným smerom, ktovie. V úvodnej skladbe Choreae vernales, teda Jarné tance, pre flautu a sláčikový orchester sa predstavila Kristina Vaculová. Tá svojím krásnym a pevným tónom dala vyniknúť bohatej melodike, ktorá bola asi najsilnejšou stránkou skladby. Úžasné boli dva momenty pianissima, kedy sa neskutočným spôsobom dokázala spojiť s orchestrom tak ako by bola plávajúcim elementom občas na hladine, občas pod hladinou v prúde orchestra. V melódiách, v práci s orchestrom a sólistkou bolo cítiť jarnú hravosť, sviežosť, rytmika ich spájala do tancov.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Ensemble Opera Diversa & K.Vaculová, L.Hilscherová -G.Tardonová (Brno 26.5.2014)

[yasr_visitor_votes postid="109619" size="small"]

Mohlo by vás zajímat