Mezi Paříží a Vídní

Aktualizováno 

Již v dávných dobách feudalismu se vědělo, že nejlepším lékem na úmorné vedro letních měst je únik na venkov. Zatímco zimní sezony většinou aristokraté trávili ve svých městských palácích, v létě se rozjeli na svá venkovská sídla, která díky tomu často ožila čilým společenským ruchem. Malou připomínkou těchto letních kratochvílí jsou víkendy hudebního festivalu na zámku v Jezeří. Letošní dramaturgie připomíná výročí dvou století od uplynutí jedné z nejvýznamnějších mírových konferencí v Evropě, takzvaného Vídeňského kongresu. Šťastné spojení historického kontextu s dobovou hudbou i několika moderními premiérami vytvořilo prostor pro jedinečné zážitky, jaké si zaslouží pozornost i daleko mimo rámec severočeského regionu.V neděli 9. srpna 2015 sem zavítalo francouzské Duo Harpianissimo s programem nazvaným Talleyrand na Vídeňském kongresu. Známý politik zde byl představen jako hudbymilovný mecenáš, jenž hudbu dovedně využíval jako prostředek k iniciování společenských setkání. Díky tomu si u něj podávali dveře snad všichni významní hudebníci, kteří se na počátku devatenáctého století ve Francii objevili. Dramaturgie představila díla některých z nich, určená pro tehdy oblíbené spojení harfy a kladívkového klavíru. Kulečníkový sál zámku tomuto spojení akusticky dokonale vyhovoval. Harfenistka Sarah Massuelles se předvedla jako skutečně brilantní hráčka, která dokonale ovládá techniku nástroje. Hrála nesmírně vyrovnaně a využívala celou dynamickou škálu, aniž by se však ztrácela jasnost artikulace. Za originální klavír z devatenáctého století usedla Livia Laifrova, slovenská klavíristka žijící ve Francii. Jen příležitostné přehmaty prozrazovaly, že je tento nástroj pro ni zcela nový, neboť se s ním za krátký čas spřátelila velmi dobře. Celkovému dojmu při společné hře by prospělo, kdyby bylo křídlo, jež bylo pootevřeno, uzavřeno zcela, neboť subtilní harfa se občas v nižších dynamikách jen těžko prosazovala vůči hřmotnějšímu klavíru. Většinou však byla vzájemná hra zvukově dobře vyrovnaná a mezi oběma interpretkami fungovala též hudební komunikace, která jim umožnila vystihnout drobné agogické detaily všech skladeb.Asi největším dramaturgickým překvapením bylo Nadermanovo Duo pro harfu a klavír, op. 30. François-Joseph Naderman byl jako harfeník, nástrojař, hudební skladatel a nakladatel významnou postavou pařížského hudebního života. Byl osobní přítelem a kolegou Jana Ladislava Dusíka, po jehož smrti zkomponoval na jeho počest právě tuto skladbu. Rozměrná a technicky velice náročná kompozice klade na interprety vysoké nároky, s nimiž se však obě dámy vyrovnaly opravdu dobře. Jejich interpretace navíc dokázala skvěle vytáhnout přehlednou klasicistní formu a plochy, které jsou již bližší hudebnímu romantismu, což se týkalo zejména evolučního závěru poslední věty Rondo Disperato agitato. Od samotného Dusíka zazněla druhá a první věta Grand Dua Es dur. Zařazením první věty za druhou se poněkud smazal účinek očekávané gradace finální věty, ale rovněž tato kompozice byla provedena skvěle. Koncert nade vší pochybnost ukázal, že díla těchto skladatelů si zasluhují více pozornosti, než je jim nyní věnováno. Jako připomínka Vídeňského kongresu byl celý program orámován dvěma drobnými klavírními skladbami, které byly v době jeho konání velmi oblíbené a často se hrávaly. Spojení výtečného ansámblu s nesmírně zajímavou a objevnou dramaturgií, navíc zasazené do probouzejícího se prostředí Jezeří, ve výsledku znamenalo opravdu vynikající hudební zážitek.

Hodnocení autora recenze: 90 %

Hudební léto v Jezeří 2015
Talleyrand na Vídeňském kongresu
Duo Harpianissimo
– Livia Laifrova (fortepiano)
– Sarah Massuelles (harfa)
9. srpna 2015 Kulečníkový sál zámku v Jezeří

program:
Johann Nepomuk Hummel:
– Menuet C dur pro klavír
– Danse caractéristique

Sigismund Ritter von Neukomm:
– Doux Souvenirs pro harfu

Jan Ladislav Dusík:
– Grand Duo Es dur, op. 72, pro harfu a klavír
– II. “Les souvenirs” Larghetto Affettuoso – I. Allegro Maestoso

Ferdinand Ries:
– Grande Marche, op. 4/1, pro harfu a klavír

François-Joseph Naderman:
– Duo „Les Regrets“, op. 30, pro harfu a klavír

Anonym:
– Quadrille français, La Maréchale, C dur pro klavír
– Dance caractéristique

www.hudebniletovjezeri.cz

Foto archiv, Martin Bílek

Hodnocení

Vaše hodnocení - Talleyrand na Vídeňském kongresu - Duo Harpianissimo (Hudební léto v Jezeří 9.8.2015)

[yasr_visitor_votes postid="179694" size="small"]

Mohlo by vás zajímat