Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž v Plzni

  1. 1
  2. 2

Vizitky:
Natálie Schwamová (1998) je mladá talentovaná česká pianistka, vítězka mnoha českých i světových hudebních soutěží. 
V pěti letech, kdy dostala svůj první klavír, začala podle sluchu hrát a improvizovat. Od roku 2005 do roku 2009 navštěvovala hodiny klavíru ve třídě doc. Libuše Tiché v Hudební škole hlavního města Prahy. Během ročního pobytu (2010) s rodiči v Argentině pracovala pod vedením známé argentinské pianistky a skladatelky Píi Sebastiani. Od počátku roku 2011 byla žákyní ZUŠ Jižní město (Křtinská), kde studovala pod vedením Milana Langra. V současné době (2013) je pod vedením Františka Malého znovu žákyní Hudební školy hlavního města Prahy. Natálie Schwamová se od začátku své hudební kariéry pravidelně účastní domácích i mezinárodních klavírních soutěží. Za poslední roky (2008–2013) získala přes třináct prvních cen (například několik v Itálii, Rakousku a ČR).

Marek Kozák (1993), HAMU Praha, žák prof. Ivana Klánského, varhanní a klavírní virtuos, nositel řady ocenění z mezinárodních soutěží.
Absolvoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, obory klavír a varhany (klavír u Moniky Tugendliebové a varhany u Martiny Zelové) a je rovněž absolventem řady mistrovských kurzů u vynikajících varhaníků (Julian Gembalski, Jaroslav Tůma, Günther Kaunzinger a další). Studuje HAMU v Praze, klavír u prof. Ivana Klánského a varhany u Pavla Černého. Nadějný mladý muzikant, který pochází z moravského Brušperka, okres Frýdek-Místek, svůj zájem, píli a talent dělí mezi dva nástroje – klavír a varhany. S velkými úspěchy se účastnil řady mezinárodních soutěží – klavírních i varhanních, je nositelem několika ocenění „absolutní vítěz soutěže“. K dosavadním největším úspěchům mladého hudebníka patří 1. cena a cena za improvizaci na Mezinárodní soutěži Petra Ebena v Opavě, 1. cena na Mezinárodní klavírní soutěži Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních, 1. cena na Mezinárodní klavírní přehlídce v Praze, 2. cena na Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži v Plzni, zvláštní ocenění na Mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec, 3. cena na Mezinárodní klavírní soutěži Leoše Janáčka v Brně a další. Marek Kozák vystoupil jako sólista s  Janáčkovou filharmonií Ostrava, Moravskou filharmonií Olomouc a Brněnskou filharmonií.

Foto www.fotowaiz.com, archiv

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


Napsat komentář