Nový ředitel Národního divadla v Brně: Ignorovalo město umělce?

Jak jsme informovali, výběrová komise v pátek doporučila Radě města Brna jako ředitele brněnského Národního divadla Martina Glasera, dosavadního šéfa činohry Jihočeského divadla v Českých Budějovicích (více zde). Přesto, že by tak konečně mělo být uzavřeno po řadu měsíců trvající bezvládí na první brněnské scéně, včerejší verdikt výběrové komise nebyl přijat zcela bez rozpaků. Svědčí o tom následující řádky, které přední osobnosti kulturního života v Brně – Richard Novák, Václav Věžník, Jan Zbavitel a Miloš Schnierer – naší redakci dnes adresovali. Přinášíme bez dalšího komentáře.***

Nad brněnským Národním divadlem visí nadále otazníky! 

Cílem veškerého umění je duchovní povznesení a mravní posila národa, a na to, jak se zdá, se již docela zapomnělo. Pro naše politiky je především důležité hromadit peníze do vlastních kapes a říkají tomu zájem o ekonomiku a podnikání. Jenže s tím nikdy nedojdeme ke zkvalitnění a vyšším hodnotám života a tedy ke spokojenosti a duševnímu zdraví občanů naší republiky, kteří by tuto šanci měli již konečně jednou dostat.

My, kteří neztrácíme víru ve velké hodnoty našeho umění a doufáme, že budeme mít oporu alespoň u té části našeho národa, která netouží jen po konzumním uspokojení a materiálním zajištění života, voláme a varujeme před blížící se zkázou tradičních hodnot života, mezi které v našem národě patřila vždy úcta a láska k umění!

Tento patetický úvod má upozornit na současný stav umění všeobecně, ale v našem případě nám jde o umění divadelní, které je všeobecně v krizi a nemá pozitivní vyhlídky na kvalitativní zlepšení, protože o osudu umění a umělců rozhodují odborně nevzdělaní politikové, jejichž zájmy jsou zase jen tam, kde jde o finanční zisky a také o vlastní publicitu.

Zastavme se však u konkrétní situace. Brněnské Národní divadlo již více jak půl roku bez svého uměleckého ředitele, ačkoliv na magistrátu proběhlo již takzvané výběrové řízení a odborná komise již dvakrát nikoho nevybrala. Je pravda, že není tak jednoduché najít dnes člověka, který je také odborníkem především v hudbě a hudebním divadelnictví, protože brněnské Národní divadlo bylo vždy právě na hudebních odvětvích divadla založeno. Opera, balet i opereta převažovala nad činohrou a proto ředitelé byli většinou vybíráni také podle této odbornosti. Bez znalce a podporovatele hudebního divadla si nedovedeme ani dnes nového ředitele představit!

Brněnská opera zažila již svůj vrchol a evropské uznání a je povinností tuto internacionální úroveň vrátit a zkvalitnit. Tato povinnost se týká především pěstování díla Leoše Janáčka, jehož skladatelské dílo je pro Brno zavazující, ale také zaručenou uměleckou devízou, na které se úroveň souboru musí budovat! A proto vše, co je k tomu potřeba, musí mít přednost před osobními a dílčími zájmy členů výběrové komise, kteří doposud tento základní požadavek vůbec neřeší, pravděpodobně proto, že ve svém kruhu nemá tato komise vůbec žádné operní, hudební ani taneční odborníky a praktické umělce, jako jsou dirigenti, režiséři a choreografové.

Je zcela nepochopitelné, že Magistrát úplně ignoruje domácí umělce, kteří právě tuto janáčkovskou tradici vytvářeli a bezpečně vědí, co je pro regeneraci divadelního života brněnského Národního života zapotřebí. Nejsou-li již tito brněnští odborníci v komisi, bylo by snad logické, aby byli přizváni jako poradci, ale vzdor tomu, že se jedná o umělce vyznamenané samotným městem i krajem, si jejich názory nechce vyslechnout ani primátor města, který je sám ve funkci předsedy výběrové komise! Domníváme se, že by měl vidět priority své funkce především v dokonalém poučení ze všech stran, aby nedošlo k chybnému a těžko napravitelnému řešení. Je těžko uvěřitelné, že podepsaní umělci žádají o slyšení u primátora již od února tohoto roku.

Richard Novák, Miloš Schnierer, Václav Věžník, Jan Zbavitel

Foto archiv Národního divadla Brno 

0 0 vote
Ohodnoťte článek

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat


3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments