Operní panorama Heleny Havlíkové (191)

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Týden od 3. do 9. listopadu 2014
* Dvě nová CD
– Praga et-enim Cappella Mariana magnae
– Máme operní hvězdu
* Rozhovory o jídle a hudbě
***

Dvě nová CD
Dva koncerty se nedávno staly příležitostí k prezentaci dvou nových kompaktních disků: Cappella Mariana v Sukově síni Rudolfina křtila CD Praga Magna a Simona Houda Šaturová s komorním uskupením L’armonia terrena řízeným Zdeňkem Klaudou uvedla v refektáři Emauzského kláštera do života svou další sólovou nahrávku s názvem Mozart & Mysliveček. Hned na začátku předznamenávám, že oba kompaktní disky patří i v mezinárodním kontextu nejen k těm dramaturgicky zajímavým a přínosným, protože obsahují vůbec první nahrávky řady skladeb. Ale také z hlediska interpretace se řadí mezi cenné tím, že současný stupeň poznání interpretace hudby renesanční (v případě souboru Cappella Mariana), respektive klasicistické (v případě Simony Šaturové) propojují s muzikantstvím, díky kterému k nám i hudba stará několik staletí promlouvá s velkou emocionální aktuálností. A pokud Rok české hudby chápeme široce jako tvorbu skladatelů, kteří se sice na území Česka nenarodili, ale dlouhodobě zde působili (Philippe de Monte), nebo autorů, kteří se u nás sice narodili, ale většinu svého tvůrčího života strávili mimo české teritorium (Josef Mysliveček), pak jsou obě nahrávky také významným vkladem do letošního Roku české hudby.

Praga et-enim Cappella Mariana magnae
Cappella Mariana
je komorní soubor, který se specializuje na interpretaci vokální hudby středověku, renesance a raného baroka. Vznikl v roce 2008 pod vedením Vojtěcha Semeráda, který má za sebou nejen studium sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, ale také absolutorium barokních houslí na Conservatoire National Supérieur de Musique v Paříži a své znalosti z oblasti gregoriánského chorálu a vokální polyfonie si rozšiřuje na papežském institutu Musica Sacra v Římě. A členy tohoto vokálního uskupení, které s úspěchy koncertuje po celém světě včetně festivalů, jsou pěvci, kteří se uplatňují i v dalších souborech staré hudby nebo sólově.Nahrávka nechává posluchače nahlédnout do hudebního života na dvoře císaře Rudolfa II. v osmdesátých a devadesátých letech sedmnáctého století, kdy se z Prahy díky přesídlení císařského dvora na Pražský hrad a díky císařově podpoře umění stalo jedno z kulturních center tehdejší Evropy. Nahrávka kombinuje jak duchovní, tak světskou hudbu. Jak je uvedeno v bookletu v průvodním slově Jana Bati, na dvoře působilo v době největšího rozkvětu na šedesát hudebníků a uplatňovali se nejen v rámci liturgií, ale samozřejmě i při reprezentativních dvorských ceremoniálech. Baťa také zdůvodňuje, proč je dramaturgickou osou osmihlasá mše Philippa de Monte Missa super Confitebor tibi Domine, která vyšla i tiskem v rámci Liber I. Missarum v Antverpách v roce 1587 s dedikací Rudolfu II. a je dochována v dalších rukopisech po celé Evropě včetně českých zemí. Přesto nebyla dosud nikým nahrána a patří tak ke skladbám, které jsou díky souboru Capella Mariana na kompaktním disku zaznamenány vůbec poprvé. Mše Philippa de Monte je uvozena předlohou této mše, motetem Orlanda di Lasso Confitebor tibi Domine ze sbírky Thesaurus musicus, Norimberk 1564, a prokládána madrigaly tohoto skladatele, ale i instrumentálními skladbami Alessandra Orologia nebo Liberale Zanchiho. Z dvorské linie se vymykají mariánské litanie Jacoba Regnarta, které vznikly pro jezuitské laické náboženské bratrstvo při pražském Klementinu.

Nahrávka obsahuje profilový repertoár souboru Cappella Mariana, díky kterému se prosadil v mezinárodní konkurenci. I na ní můžeme oceňovat intonační jistotu, nádhernou sezpívanost a vyrovnanost všech hlasů v přelévání a splývání barev vokální polyfonie. A zároveň plastické vypracování melodických linií vybízí posluchače k tomu, aby si užíval sledování „příběhů“ jednotlivých hlasů a jejich střetávání.Nahrávka byla pořízena v Santiniho kostele Nanebevzetí Panny Marie v želivském klášteře a také jeho akustika ve zpracování hudebního režiséra Jiřího Gemrota a mistra zvuku Aleše Dvořáka dotváří celkový sound snímku, na kterém lidské hlasy doplňují cinky, pozouny a pochopitelně teorba a varhany.

Na „křestním“ koncertě v Sukově síni ovšem žádná ze skladeb z CD Praga Magna nezazněla – Cappella Mariana zopakovala většinu skladeb ze svého únorového živě přenášeného koncertu ze Studia 1 Českého rozhlasu na stanici Vltava, na kterém tehdy zazněly všechny dochované skladby Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. K tehdejším dvěma zcela odlišným zvukovým podobám ve studiu se suchou akustikou, kterou zvukoví mistři do vysílání přetvořili v iluzi chrámového prostoru s dlouhým dozvukem, přibyla třetí v romantické koncepci víceúčelového kulturního zařízení. O vysoké profesionalitě souboru svědčí to, že ve všech těchto prostorách zůstalo pěvecké mistrovství zachováno.

Hodnocení autorky: 95 %
***

Máme operní hvězdu
Také CD Simony Šaturové je postavené na inspirativní dramaturgii. Jak už uvedení jmen Mozart a Mysliveček napovídá, obsahuje árie z oper těchto skladatelů, které přes jednu generaci a různé peripetie dané zásahy Mozartova otce Leopolda pojilo přátelství a vzájemná inspirace. Stanislav Bohadlo ze třicítky dochovaných dokumentů v bookletu vztahy Myslivečka a Mozarta zasvěceně přibližuje.Nahrávka nabízí zajímavá srovnání oper, které vznikaly z časového hlediska souběžně – a osvětluje, proč se Mysliveček v Itálii prosadil a získal Mozartův obdiv. A věřím, že mnozí posluchači by zůstali na pochybách, kdo je autorem které árie. Z počátku sedmdesátých let osmnáctého století to je Il gran Tamerlano čtyřiatřicetiletého Myslivečka a Lucio Silla šestnáctiletého Mozarta, z poloviny sedmdesátých let to jsou Myslivečkův Artaserse a Mozartova La Finta giardiniera, jediná, která na nahrávce nepatří do žánru opera seria. A konečně tvorbu osmdesátých let reprezentuje Myslivečkova opera Medonte, re di Epiro a Mozartův Idomeneo.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hodnocení

Vaše hodnocení - Cappella Mariana - Praga Magna (Artevisio s.r.o. 2014)(CD)

[yasr_visitor_votes postid="133836" size="small"]

Vaše hodnocení - Simona Šaturová - Wolfgang Amadeus Mozart & Josef Mysliveček (Nibiru 2014)(CD)

[yasr_visitor_votes postid="133837" size="small"]

Mohlo by vás zajímat