Operní panorama Heleny Havlíkové (289)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Nicméně obě Collegia s Václavem Luksem v tomto interpretačně komplikovaném díle s prudkými hudebními zvraty prokázala svou muzikálnost, zkušenost s vyvážením zvukového poměru orchestru a sboru a své umění velkého rozpětí výrazu s vroucností kajícných modliteb a napětí dlouhých frází v pomalém tempu ve znělém pianissimu oproti hrozivé imitaci válečné vřavy.

Ze čtveřice sólistů s Luksovou koncepcí nejpřesvědčivěji souzněla sopranistka Simona Šaturová, jejíž zářivý soprán se v akustice Rudolfina krásně nesl, Václava Krejčí Housková zaujala hlavně barvou svého mezzosopránu, zatímco tenorista Jaroslav Březina a basista Jan Šťáva mířili spíše k opernímu pojetí.

L. v. Beethoven: Missa solemnis – Simona Šaturová, Václava Krejčí Housková – Collegium 1704 na Dvořákově Praze 2020 (zdroj FB)

Missa solemnis pro svou interpretační, ale i posluchačskou náročnost nepatří k Beethovenovým nejpopulárnějším dílům. Koronavirové okolnosti ovšem dodaly interpretačnímu experimentu s Collegiem v Beethovenově duchovním poselství další rozměr. A po dohodě s rodinou zesnulého režiséra Jiřího Menzela byla tato mše navíc věnována památce tohoto mimořádného umělce.

Händelův Mesiáš na ještě nadějeplném zahájení sezony
Jestliže Beethoven a jeho Missa solemnis se, zatím, neukázala být dílem, které má Collegium 1704 hluboce zažité, koncert následující o několik dnů později už představil tento náš špičkový soubor staré hudby v plném lesku. Uvedení Händelova Mesiáše v tomto ročním období není právě obvyklé. Pokud Collegium zařadí do svého pražského cyklu v Rudolfinu toto Händelovo slavné oratorium, uvádí ho většinou o vánočním čase. Nicméně mimořádnost koronavirové situace a touha vyjádřit naději na lepší budoucnost vedla Václava Lukse k tomu, že Mesiášem letošní sezonu nejen otevřel, ale téma mesiášství se prolíná jejím celým programem.

Mesiáš patří od počátku do základů repertoáru Collegií 1704, v roce 2018 vznikla také nahrávka. Václav Luks i při aktuálním provedení znovu uplatnil svoji emancipaci od romantizujících pojetí při komornějším obsazení orchestru i sboru a celkovém příklonu k rychlejším tempům. Na rozdíl od Beethovenovy Missy solemnisMesiáši komornější obsazení otevírá Luksovi příležitost velmi detailně pracovat s výrazovými odstíny díla a rozvrhnout strukturu celku tak, aby kontrasty vyzněly zřetelně. Klidnější fráze pod legatem mají napětí vedle brilantních staccat v prestu, dramatická hudba Kristova mučení a šklebícího se davu kontrastují s klidem pastýřů a vzdechy nad Ježíšovou bolestí. Hluboká temnota a šerost smrti ústí ve světlo a jásavou oslavu Boží s břeskným zvukem trubek.

G. F. Händel: Mesiáš – Václav Luks, Roman Hoza – Collegium 1704 (foto Zdeňka Hanáková)

Na rozdíl od nahrávky a jiných koncertních provedení Collegia 1704 však Luks tentokrát nesvěřil sólové party specialistům na starou hudbu, ale sólistům, kteří se uplatňují v běžném operním provozu. Z nich mě zaujala především Tereza Zimková svým svítivým, báječně pohyblivým sopránem, nicméně i mezzosopranistka Markéta Cukrová, tenorista Jaroslav Březina a basista Roman Hoza přizpůsobili svůj pěvecký projev Luksově interpretačnímu východisku.

Publikum ve zcela zaplněném Rudolfinu, jakkoli rozděleném do sektorů a v rouškách, odcházelo s pohnutím i nadšením.

Ludwig van Beethoven: Missa solemnis op. 123
Dirigent Václav Luks, Simona Šaturová – soprán, Václava Krejčí Housková – alt, Jaroslav Březina – tenor, Jan Šťáva – bas
Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704.
Dvořákova Praha, Dvořákova síň Rudolfina 7. září 2020

Georg Friedrich Händel: Mesiáš HWV 56
Dirigent Václav Luks, Tereza Zimková – soprán, Markéta Cukrová – alt, Jaroslav Březina – tenor, Roman Hoza – bas
Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704
Rudolfinum, Dvořákova síň 19. září 2020

Soňa Červená – oslavenkyně obdarovávající druhé
Když se k oslavě 95. jubilea Soni Červené sešli ve Státní opeře gratulanti, připomněl publicista Pavel Sršeň její výstižnou charakteristiku: „Uchopit Soňu Červenou není možné. Je plachá jako lesní laň. Porazit Soňu Červenou nebo nad ní zvítězit či s ní prohrát nelze. Ona totiž s nikým nebojuje. Vidět Soňu Červenou zlomenou? Neexistuje! Chodí vždy vzpřímeně a s úsměvem na tváři. Rozplakat Soňu Červenou? Téměř nemyslitelné. Své pocity nevystavuje na tržišti. Zastihnout Soňu Červenou v nečinnosti? Nemožné, jakýsi raketový vnitřní motor ji neustále žene vpřed. Soňa Červená stýskající si? Nikdy! Všechno už totiž zažila. Soňa Červená milující život? Ne jinak než vášnivě jako její Carmen. Soňa Červená divou Opery i divou Thálie? Jistě. A tisíckrát jiná…

A doplnil, že „obdarovat věcí Soňu Červenou je přetěžké, protože nic nepřijme.“ Nicméně jsou v životě dary, které se neodmítají: takovým bylo apoštolské požehnání, které papež František Soně Červené u příležitosti jejího životního jubilea udělil.

Soňa Červená přebírá apoštolské požehnání od papeže Františka (foto Helena Havlíková)

Soňa Červená v den svých 95. narozenin však nejen přijímala gratulace a pokřtila vydání kompaktního disku s nahrávkou Mozartova Tita z roku 1956, na níž zpívala Annia. Rozhodla se s moudrostí, uvážlivostí, velkorysostí jí vlastní ona obdarovat druhé: „Já nejsem miliardář jako Andrew Carnegie, ale životní krédo tohoto průmyslníka, obchodníka a podnikatele věnovat získané peníze na vzdělání a filantropii jsem si dobře zapamatovala. Když jsem se po třicetiletém bloudění mohla vrátit do Prahy a zůstat v tom mém milovaném malém českém moři, teď při sklonku svého života, jsem se odhodlala založit Nadační fond.“ Fondem Soni Červené, do jehož základu vložila své finance, chce podporovat pěvce a další hudebníky i výjimečné počiny v oblasti klasické hudby. Spolu se Soňou Červenou se o smysluplné využití prostředků bude starat Umělecká rada, do které vybrala například Pavla Černocha, Jiřího Heřmana, Jakuba Hrůšu, Kateřinu Kněžíkovou, Václava Lukse, Davida Marečka, Jiřího Nekvasila nebo Adama Plachetku.

„Nadační fond SČ je mým darem české kultuře, řekla a s pohledem vpřed, pro Soňu Červenou tak typickým, vyjádřila optimistickou naději, že i s jejím přispěním bude vzkvétat.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments