Operní panorama Heleny Havlíkové (29)

  1. 1
  2. 2

Týden od 11. do 17. dubna 2011

° Burzovní spekulace (tentokrát operní)
° Hájkovo operní karaoke v Disku
° Životadárná sokolská Prodanka
° Inspirace na velikonoční dny příští

Shodou okolností bylo možné během uplynulého týdne porovnat díky Burze mladých zpěváků a prvnímu uvedení opery Jiřího Hájka Slavík a růže v pražském Divadle Disk snažení mladých adeptů či absolventů oborů spjatých s hudebním divadlem, tedy začínajících profesionálů, ale i amatérů, pro které je divadlo a hudba zálibou, koníčkem vedle docela jiných civilních povolání. Nabízí se otázka, jak si vedli budoucí i čerství profesionálové ve srovnání s ochotníky, kteří se předvedli v adaptaci Smetanovy Prodané nevěsty v rámci VII. přehlídky sokolských divadel v Lázních Toušeň. Každopádně dobrou zprávou je, že na obou operních představeních bylo nabito a také o Burzu byl značný zájem.

***

Burzovní spekulace (tentokrát operní)

Burza mladých zpěváků, kterou pořádá Jednota hudebního divadla, každoročně nabízí mladým pěvcům do 35 let příležitost předzpívat v prostoru Státní opery Praha před vedoucími pracovníky divadel a zástupci hudebních agentur. Na Burzu chodím pravidelně a vždy jsem měla radost, že se tam objevují nové talenty – pohříchu většinou ze Slovenska, zemí bývalého Sovětského svazu nebo Rakouska. Ta letošní Burza, resp. ta část z celodenního programu, kterou jsem stihla, byla velkým zklamáním. Tentokrát převažovali studenti pražské Hudební akademie múzických umění od nejrůznějších kantorů, z brněnské Janáčkovy akademie a bratislavské Vysoké školy múzických umění přijeli jen jednotlivci, z konzervatoří byla nejpočetněji zastoupena pražská a budějovická. Prezentace byly ovšem spíše svědectvím toho, jak obtížné je „vyučit“ se opernímu řemeslu a jak trnitá cesta vede ke kýženému cíli. Vystoupení v některých případech kladla nepříjemné otázky, zda takový adept na uměleckou (a zejména pak vysokou) školu vůbec patří. Pěvecké dispozice jsou darem od Boha a sebevětší píle je nenahradí – pěvečtí pedagogové by měli být natolik zodpovědní, aby u studentů nepodporovali falešné naděje, že budou zpívat první obory, když se budou více snažit. A některá předzpívání zároveň vyvolávala pochybnosti nad výukovými metodami, zejména tehdy, když mladí lidé zpívali árie, které svou obtížností zřetelně přepínaly jejich současné možnosti.

***

Hájkovo operní karaoke v Disku

První opera budoucího skladatele se málokdy stane operním hitem, musí být ale složena, aby si skladatel ověřil své možnosti při dobývání světa opery. Bezesporu talentovaný skladatel Jiří Hájek si pro svůj debut, který je jeho absolventskou prací, vybral poněkud morbidní text dekadentního literáta, hlavně ale dandyho a provokatéra Oscara Wilda Slavík a růže ze sbírky Šťastný princ a jiné pohádky (1888). Do podoby libreta o sedmi obrazech ho převedla Martina Kinská. Wildovy pohádky nejsou z těch, které bychom dětem vyprávěli na dobrou noc a s naší představou „lidových“ pohádek nemají kromě toho, že je Wilde za pohádky – stories označil, společného téměř nic. Jsou to konstrukce literáta, který takto ventiloval svůj tvůrčí přetlak v tyglíku, kde se svářelo socialistické blouznění se zmatky hledání své vlastní sexuální identity.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat