Plachetka a Scholl: Hvězdné obsazní Händelova Saula v Brně

  1. 1
  2. 2
Czech Ensemble Baroque (foto Jana Šuplerová)

Mladý a dynamický soubor Czech Ensemble Baroque provozuje v Brně již 7. sezónu koncertů barokní hudby a mají stále více příznivců. Není divu, neboť 7 koncertů v cyklu s provokativním názvem „Bacha na Mozarta“ dokáže přilákat nejen klasické publikum, ale i mnoho mladých. Největším tahákem byl ovšem koncert mimořádný, který se konal v Besedním domě 16. Ledna 2019, neboť lákal svým hvězdným obsazení. Na Adama Plachetku a na Andrease Scholla byly vyprodány i přístavky.

Georg Fridrich Händel, který se proslavil svou hudbou především v Anglii v první polovině 18. století, se obrátil k tvorbě oratorií po té, co díky ztrátě podpory anglického dvora zkrachoval jako operní skladatel a producent, byl stižen mrtvicí, ale dokázal se vzchopit natolik, že znovu začal komponovat. Nabídl publiku texty ze starého zákona v angličtině. Srozumitelnost textu sebou nesla i schopnost rozumět hudbě. A protože ve své podstatě to byl především skladatel dramatický, měla i tato oratorní hudba strhující náboj a spád, čímž u publika uspěl. Oratoruim Saul, HWV 53, které vytvořil v letech 1738 až 1739, a které vychází z 1. Knihy Samuelovy, komponoval na libreto Charlese Jennese. Boj proti Filištínským je dramatický a nosný, navíc je přetvořen pod vlivem antických tragédií Williama Shakespeara. Pod pláštěm oratoria se tedy skrývá velká duchovní a dramatická opera, uváděná občas i scénicky, naposled v Theater an der Wien v únoru 2018. Rozdělení do tří aktů a několik velkých dramatických sborů rozšířilo dílo na provozovací dobu tří hodin, což je na dnešní poměry přes hranice únosnosti.

Roman Válek, Czech Ensemble Baroque (foto Jana Šuplerová)

Dějová linka představuje izraelského krále Saula, hrdinného obránce Izraelitů proti Filištínským. Nicméně hlavu obávaného obra Goliáše přinesl králi mladý, neznámý a neurozený hrdina. Vděčný král ho přijme a nabídne mu svoji dceru za ženu. Ale tu nepravou. Merab je pyšná na svůj urozený původ a mladíkem pohrdá. Mladší Mikal ho však obdivuje a je do něho zamilovaná. Bratr dívek, Jonathan, mladíka uznává pro jeho udatnost, skromnost a čestnost a stanou se přáteli. Lid provolává Davidovi slávu a staví ho nad Saula. Zde začíná drama, neboť Saula ovládne závist a obavy, že ho David nahradí. Žádá po Jonathanovi, aby ho zabil, ten odmítne. Boj s Filištínskými Saula děsí, bůh neodpovídá na jeho prosby, a proto osloví čarodějnici. Vyvolaný duch mrtvého proroka Samuela předpovídá Saulovi porážku a smrt. To se vyplní, padne i Jonathan. Velekněz zdrcenému a poraženému národu sděluje, že zbožný David obnoví to, co Saul svou neposlušností ztratil. Neboť Hospodin je Davidovým přítelem.

Adam Plachetka a Andreas Scholl, Czech Ensemble Baroque (foto Jana Šuplerová)

Dílo uvozuje předehra, ve které soubor Czech Ensemble Baroque zaujal měkkostí a čistotou tónů a přesností souhry. Dirigent Roman Válek dbal na dynamickou šíři a držel orchestr v přísném a svižném tempu. Jednotlivá čísla jsou poměrně krátká a střídají se v rychlém sledu bez zbytečných prodlev. Dirigent udržoval nemilosrdné tempo a navazování jednotlivých čísel attacca hnalo děj stále dopředu. V každém jednání jsou pěvecké výstupy proloženy dvěma orchestrálními částmi, označené jako Symphony. Ty prověřily zvuk orchestru, který byl celistvý a vyvážený, byl posílen o další nástroje, které měly velké sólové vstupy. V první části to bylo sólové cembalo v podání Barbary Marie Willi, dalším atraktivním vstupem bylo harfové sólo v podání Kateřiny Ghannudi, velké sólo v druhé části oratoria mají varhany, kde exceloval Marek Čermák. Obdiv ovšem zaslouží i další skvělí hráči na dobové nástroje, kteří hráli bez známky technických či intonačních problémů.

Adam Plachetka, Czech Ensemble Baroque (foto Jana Šuplerová)

Posluchači byli zvědaví především na pěvecké sólisty. Avizovaný host, basbarytonista Adam Plachetka, byl ve formě a plným, barevným, zvučným, uvolněným hlasem líčil věrohodně psychické strasti stárnoucího hrdiny, který je pomalu zastiňován mladým rekem. Jeho protihráčem je David, mladý, hrdinný, čestný, schopný oslovit davy. Part je psán pro kontratenor a do Brna se ho přijel ujmout německý pěvec Andreas Scholl. Jeho kontratenor je pevný, vyrovnaný, ve všech polohách zvučný, má lehké koloratury, kulaté a průrazné výšky a nosná piana. Part Davida je velmi náročný, přesto ho zvládal bez známky problému. Polská sopranistka Natalia Rubiś v roli starší princezny Mérab, svým hlasovým materiálem okouzlila. Pevný, znělý, otevřený hlas, plný alikvotů, které mu dávají kulatou a teplou barvu, přesto je průrazný a má jímavá piána. Její sestra Míkal, milující Davida, v podání Kristýny Vylíčilové je soprán útlejší a světlejší, ve výškách poněkud ostrý. Z větších partů zaujal mladý barytonista Tadeáš Hoza v roli Velekněze, jako duch proroka Samuela basista Jiří Miroslav Procházka, nosným a kulatým hlasem, který posílal do prostoru sálu z horního balkonu a jako Amakleťan překvapil sytým tenorem Lukáš Hacek.

Kristýna Vylíčilová, Andreas Scholl, Czech Ensemble Baroque (foto Jana Šuplerová)

Nositelem dramatického děje i zvratů je v oratoriu sbor. Ten komentuje a posouvá děj a dochází zde spolu s orchestrem ke zvukomalebnému líčení bojových hrůz i psychických zvratů. Ne příliš početný smíšený sbor, ve kterém zpívají i představitelé menších rolí, zní velmi kompaktně a vyváženě a má překvapivě i velký zvukový volumen. Sbormistryni Tereze Válkové se podařilo stvořit těleso fungující jako jednotný celek s překvapivě kumulovanou barvou a výrazem.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat