Poslední koncert 8. sezony cyklu Bacha na Mozarta! představí Stabat Mater třikrát jinak

Koncert představí jednu z největších latinských hudebních sekvencí Stabat Mater tak, jak ji ztvárnili hudební skladatelé tří období barokní hudby – italové Sances, Scarlanti a domácí Tůma. Sólistou Sancesovy kantáty bude vycházející česká kontratenorová hvězda Vojtěch Pelka.
Vojtěch Pelka (zdroj CEB)

Vznik Stabat Mater je datován do 13. století. Za jejího autora se považuje františkán Jacopone da Todi (1230–1306); méně často jsou uváděni sv. Bonaventura nebo papež Inocenc III. Sekvence se zpívá jako hymnus při nešporách o svátcích Panny Marie Sedmibolestné. Silný emocionální účinek Stabat Mater nenechal lhostejným celou plejádu skladatelů, kteří se s textem vyrovnávali různými kompozičními technikami od renesanční polyfonie à cappella (Josquin des Prez, Palestrina), přes vokálně-instrumentální styly baroka (Vivaldi, Pergolesi), klasicismu (Haydn), romantismu (Schubert, Rossini, Liszt, Dvořák, Verdi), až po rozmanité přístupy ve 20. (Szymanowski, Poulenc, Penderecki) a 21. (Jenkins) století.

V programu koncertu jsou zastoupeni skladatelé tří období barokní hudby od rané etapy slohu, až po jeho přerůstání v galantní styl a raný klasicismus. Římský rodák Giovanni Felice Sances (okolo 1600–1679), jehož Stabat Mater s názvem Pianto della Madonna formálně představuje sólový motet pro soprán nebo alt a basso continuo, další Ital Domenico Scarlatti (1685–1757), kterého pojetí se vzpírá jakémukoliv definitivnímu slohovému zařazení a je pro deset vokálních hlasů rozdělených do dvou sborů, kde v každém jsou zastoupeny dva soprány, alt, tenor a bas a konečně český rodák František Ignác Tůma (1704–1774). Tůmova duchovní hudba má často meditativní charakter a týká se to zejména skladeb pro Svatý týden, mezi něž lze zařadit i několikero zhudebnění Stabat Mater (uvádí se nejméně osm verzí), jež patří k prvním žánrům tohoto typu z pera českého autora. Na koncertě zazní dílo napsané pro sóla, sbor a orchestr.

Koncert byl odsunutý koronavirem ze začátku dubna na konec června a v Brně navíc z kostela sv. Michala do katedrály sv. Petra a Pavla. Původně měl být šestým koncertem cyklu, nyní jej uzavírá. Symbolicky se tím ale stává pomyslnou spojnicí do 9. sezony cyklu, ve které se po F. X. Richterovi stává naším pilotním skladatelem F. I. Tůma“ popisuje s tím, že vše zlé může být pro něco dobré zakladatel Czech Ensemble Baroque a jeho dirigent v jedné osobě Roman Válek. „U Ignáce Tůmy půjdeme podobnou cestou jako u Františka Xavera Richtera. Nejdřív uvedeme Tůmovo Requiem a v každém následujícím roce další oblíbené formy: Te Deum, Magnificat atd.“ dodává.

 

Stabat Mater třikrát jinak a s vycházející pěveckou hvězdou
Po 29. 6. | 19:30 | Valašské Meziříčí
Út 30. 6. | 19:30 | Katedrála sv. Petra a Pavla

PROGRAM: G. F. Sances, D. Scarlatti, I. Tůma: Stabat Mater
ÚČINKUJÍ: orchestr a sbor Czech Ensemble Baroque, dirigent Roman Válek, sbormistryně Tereza Válková
SOLO: Vojtěch Pelka – kontratenor

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat