Slovenská filharmonie vysílá osmý koncert bez publika

Ôsmy koncert cyklu Koncerty bez publika vás pozývame sledovať v utorok 2. júna 2020 o 19.00. V Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie sa predstavia štyria členovia orchestra Slovenská filharmónia, ktorí sa aktívne venujú aj komornej hudbe – harfistka Katarína Turnerová a traja členovia trombónovej skupiny orchestra – 1. trombonista Albert Hrubovčák, Branislav Belorid a Michal Motýľ, ktorí spoločne tvoria Filharmonické trombónové trio.
Koncerty bez publika 2.6.2020 (zdroj Slovenská filharmonie)

Dramaturgia ôsmeho Koncertu bez publika korešponduje s myšlienkou, že protiklady sa priťahujú. Na pódiu Koncertnej siene sa vystrieda sólová harfa s éterickým zvukom a trio zvukovo prierazných trombónov. Prvá polovica večera bude patriť Kataríne Turnerovej, ktorá je členkou orchestra od roku 1995. Popri bohatej koncertnej orchestrálnej činnosti často vystupuje aj ako sólistka a komorná hráčka v rôznych zoskupeniach doma i v zahraničí. V jej interpretácii si vypočujeme Koncert B dur Georga Friedricha Händla, ktorý patrí k prvým koncertantným dielam napísaným pre tento nástroj. Môže sa hrať s orchestrálnym sprievodom i bez neho.

Katarína Turnerová je propagátorkou harfových skladieb slovenského skladateľa Milana Nováka, ktorého kompletné harfové dielo aj nahrala a pravidelne jeho skladby uvádza. Do programu utorkového koncertu zaradila Novákove rondo pre harfu O detských láskach, ktoré vzniklo v roku 2017 ako prejav skladateľovho obdivu k jej interpretačnému umeniu.

Nasledovať budú skladby Chanson dans la nuit francúzskeho harfistu a skladateľa Carlosa Salzedu a trojčasťová skladba Petite Suite anglického autora Davida Watkinsa, ktorá v roku 1961 získala prvú cenu na Medzinárodnej súťaži kompozícií pre harfu v USA.

Druhá polovica koncertu bude patriť členom Filharmonického trombónového tria, ktoré tvoria Albert Hrubovčák, Branislav Belorid a Michal Motýľ. Všetci traja interpreti majú za sebou mnohé vystúpenia ako sólisti, komorní hráči i členovia džezových formácií. Zvuk troch pozáun si vychutnáme v hudbe barokových majstrov, Samuela Scheidta a Arcangela Corelliho, ale aj v kompozíciách autorov 20. storočia, ktoré boli skomponované pre toto nástrojové zoskupenie – Two Pieces fot Three Trombones Raymonda Premru a BA-DEE-DOO-DUP Briana E. Lynna. Program doplnia úpravy štyroch piesní pre tri trombóny Georga Gershwina, The Man I Love, I Got Rhythm, Summertime, ‚S Wonderful, ktoré preslávila Ella Fitzgerald.

Koncert online –  2. júna 2020, 19.00 hodin
Sledujte Koncerty online na www.filharmonia.sk, stránku stream.filharmonia.sk alebo hashtag #SlovakPhil. Všetky koncerty zároveň ostávajú v archíve, takže sa k nim môžete kedykoľvek vrátiť.

KATARÍNA TURNEROVÁ harfa

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759): Koncert B dur pre harfu sólo, op. 4. č. 6
Milan Novák (*1927): O detských láskach, rondo pre harfu sólo
Carlos Salzedo (1885 – 1961): Chanson dans la nuit (Pieseň noci) pre harfu sólo
David Watkins (*1938): Petite Suite (Malá Suita) pre harfu sólo

FILHARMONICKÉ TROMBÓNOVÉ TRIO
Albert Hrubovčák
Branislav Belorid
Michal Motýľ

Samuel Scheidt (1587 – 1654): Sinfonia pre tri trombóny
Arcangelo Corelli (1653 – 1713): Triová sonáta, op. 3 č. 2. (Sonata da chiesa a tre)
Raymond Premru (1934 – 1998): Two Pieces for Three Trombones
George Gershwin (1898 – 1937) / upr. Dennis Armitage (1928 – 2005): Gershwin for Three (výber)
Brian E. Lynn (*1954): BA-DEE-DOO-DUP (výber)

Mohlo by vás zajímat