Strhující vír violoncell na Moravském podzimu

  1. 1
  2. 2

Další z koncertů Moravského podzimu 8. října 2015 v Besedním domě v Brně přinesl projekt vskutku výjimečný. Jádrem programu bylo uvedení skladeb čtyř soudobých autorů pocházejících z mnohonárodnostního bývalého Sovětského svazu: tatarsko-ruské skladatelky Sofie Gubajduliny, ázerbájdžánské autorky Franghiz Ali-Zadeh, Estonce Arvo Pärta a ruského Žida Alexandera Knayfela. Domácí tvorbu zastupoval v Brně žijící a tvořící Evžen Zámečník a program zakončil Australan Brett Dean, jehož skladba inspirovaná slavným filmem nejvíce korespondovala s letošním „multimediálním“ mottem festivalu. Dramaturgie, jakkoliv náročná, nebyla v dávných ročnících festivalu nijak výjimečná. Dozírajícím soudruhům byl sice trnem v oku leckterý domácí skladatel, ale cizí jména jim často vůbec nic neříkala, a tak v brněnském rozhlasovém studiu Dukla v rámci festivalu zazněly a bývaly nahrány skladby autorů, kteří v tehdejším Sovětském svazu byli vyloženě na černé listině. Například s tvorbou Sofie Gubajduliny jsem se jako posluchač poprvé setkal na koncertech Due Boemi – basklarinetisty Josefa Horáka a klavíristky Emy Kovárnové – dlouho před rokem 1989. To však platilo o hudbě světské; uvádění novinek s jakoukoliv duchovní tematikou bylo téměř nemyslitelné.

Brněnští violoncellisté se netají tím, že jsou vlastně příležitostným souborem. To není znevažující a v jejich případě je to i pochopitelné, neboť většina z hráčů provozuje celou řadu dalších hudebních aktivit. Vznik ansámblu byl inspirován legendárním komorním sdružením, Dvanácti violoncellisty Berlínských filharmoniků. Brněnský soubor – soustředěný kolem jeho uměleckého vedoucího, koncertního mistra Filharmonie Brno Pavla Šabackého – tvoří violoncellisté Českých komorních sólistů, Graffova kvarteta, členové skupin filharmonického i divadelního orchestru. Soubor flexibilně využívá obsazení od čtyř do dvanácti violoncell. Soudobá tvorba se však postupně stala trvalou součástí jejich repertoáru; podobně koncipovaný program uvedli letos i na festivalu Janáčkův máj v Ostravě.

Dvanáct violoncell – Brněnští violoncellisté – Moravský podzim 2015 (foto Petr Francán)
Dvanáct violoncell – Brněnští violoncellisté – Moravský podzim 2015 (foto Petr Francán)

Hovoříme-li o nejslavnějších violoncellistech, můžeme upřednostňovat různá jména, ale pravděpodobně se většinou všichni shodneme na Pablu Casalsovi (1876–1973), jenž dovedl technické a výrazové možnosti violoncella k absolutnímu vrcholu. Hrdý Katalánec a patriot skládal sardany, katalánské tance, které se tančí v kruhu, do něhož každý může kdykoliv vstoupit a chytit se sousedů za ruce. Chudý se tak ocitá vedle bohatého, mladý vedle starého, známý vedle neznámého. Na lidových nápěvech z Montserratu (horské oblasti nedaleko Barcelony s legendárním klášterem) byla postavena úvodní skladba koncertu, Musica per Pablo Casals od Evžena Zámečníka (1939). Verze pro deset violoncell a dva kontrabasy pochází z roku 2004; díky exponovanému prvnímu hlasu však nezapře, že skladba byla původně určena jedinému sólovému violoncellu. Jakkoliv jde o španělské rytmy (basista vtipně v jediném místě skladby použije kastaněty), skladbu rámují tři zcela martinovské akordy.

Druhá skladba večera byla dílem jedné z nejvýznamnějších skladatelek současnosti Sofie Gubajduliny, jež se narodila roku 1931 v Christopolu v Tatarské autonomní sovětské socialistické republice a studovala na moskevské konzervatoři. Brzy se přimkla k západoevropské Nové hudbě, což znamenalo následnou represi, a její díla se proto hrála jen výjimečně. Po emigraci do Německa se autorčino renomé rázem prudce zvýšilo. Určujícím rysem skladby Přelud: Tančící slunce (2002) je bipolarita a drama protikladů. Osm violoncell střídá nervózní těkavé aleatorní glissy se starými renesančními mody.

Dvanáct violoncell – Brněnští violoncellisté – Moravský podzim 2015 (foto Petr Francán)
Dvanáct violoncell – Brněnští violoncellisté – Moravský podzim 2015 (foto Petr Francán)

Tato Gubajdulinina hudba vyniká barevností, kontrasty, kdy se expresivita se střídá s netečností, i působivými gradacemi, jež byly ansámblem provedeny naprosto přesvědčivě. Skladba je inspirována osobním zážitkem – optickým klamem při pohledu do žhnoucího slunce. Pokud autorka opravdu uviděla barvy, které uvádí – tmavomodrou, oranžovou, zlatou – lze jen doufat, že si nepoškodila zrak. Nicméně hudební ztvárnění je nesmírně působivé.

Také Arvo Pärt emigroval na Západ a po rozpadu Sovětského svazu žije střídavě v Berlíně a v estonském Tallinnu. Zpočátku i on tíhl k seriální technice a jiným moderním kompozičním směrům, což později označil za jakýsi druh nemoci. Pak zcela otočil, obrátil se ke středověké liturgii, jednoduché diatonice a záměrné statičnosti. Skladba L′abbé Agathon (2005) překonává i toto tvůrčí období a pověstná Pärtova statičnost je včas narušena kontrastními prvky. K osmi violoncellům se přidává sólový soprán (text je ve francouzštině).

Dvanáct violoncell – Marie Fajtová – Brněnští violoncellisté – Moravský podzim 2015 (foto Petr Francán)
Dvanáct violoncell – Marie Fajtová – Brněnští violoncellisté – Moravský podzim 2015 (foto Petr Francán)

Patnáctiminutové dílo inspirovala legenda o svatém Agathonovi (zemřel 370), poustevníkovi, jenž v poušti vyráběl domácí výrobky a prodával je na trhu v Alexandrii. Přitom se setkal s malomocným žebrákem, který z něho nepokrytě mámil různé služby a nákupy jídla, v čemž mu poustevník kupodivu vždy ochotně vyhověl. Malomocný byl (pochopitelně) zakukleným andělem Božím, který takto poustevníka vystavoval zkouškám, aby mu poté, co v nich Agathon obstál, udělil požehnání. Pärtova kompozice vzdáleně připomíná rondo, v němž se úvodní díl, jakási nádherná raně barokní sonáta, opakovaně vrací. Emotivně velmi působivé plochy, jakoby vyňaté z pravoslavné liturgie, střídají – u Pärta vzácné – scherzosní vtipné polohy. Sopranistka Marie Fajtová, známá interpretka barokní hudby, se ukázala být ideální interpretkou této skladby, projevila vynikající komorní cítění a sklidila zasloužené ovace.

Dvanáct violoncell – Marie Fajtová – Moravský podzim 2015 (foto Petr Francán)
Dvanáct violoncell – Marie Fajtová – Moravský podzim 2015 (foto Petr Francán)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Brněnští violoncellisté -Pavel Šabacký & Marie Fajtová (Moravský podzim 8.10.2015)

[yasr_visitor_votes postid="186855" size="small"]

Mohlo by vás zajímat