Stylově rozmanitý, umělecky znamenitý. Podzimní festival duchovní hudby v Olomouci

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Společně s varhaníkem Tomášem Thonem provedli varhanní cyklus Labyrint světa a ráj srdce Petra Ebena (otec Marka Ebena). Oba umělci už několik let společně interpretují toto pozoruhodné dílo. Zajímavé je z několika uměleckých hledisek. Předně jde o koncepčně a programně promyšlený a interpretačně velice náročný cyklus. Na varhaníka jsou kladeny velké nároky a na posluchače vlastně také, protože Ebenova hudba mnohdy nezní zcela prvoplánově líbivě a přijatelně, ale jasně podtrhuje svými hudebními prostředky sdělený text. Varhaník Tomáš Thon se Ebenovým dílem zabývá intenzivně již několik let a dokonce studoval celé varhanní dílo pod vedením samotného autora. Hloubka pochopení a interpretační dovednosti jdou u Thona ruku v ruce a navíc má tento varhaník mimořádnou technickou vybavenost a daný cit pro rejstříkování (to je vybírání vhodných varhanních hlasů a jejich využití během hry). Další hledisko je přednes nelehkého původního textu Jana Amose Komenského. Je snad zbytečné komentovat fakt, že se Marek Eben ani jednou nijak nepřeřekl v tomto dnes již zvláštním slovesném stylu. Ale Eben naprosto svým sdělením strhl a upoutal všechny přítomné. Ačkoliv máte pocit, že Marka Ebena znáte v nejrůznějších situacích, kdy cokoliv a jakkoliv sděluje, komentuje, tak přednes vybraných částí Labyrintu vám naprosto vyrazí dech. Celý cyklus má nesmírně hluboké myšlenky trvající a platné de facto dodnes a není možné, aby nikdo, kdo si dílo v takové interpretaci vyslechne, odešel neosloven. Myslím, že nejpůsobivější část byla v závěru, kdy se celý cyklus uzavírá návratem do ráje srdce a také navrácením se k sobě a k Bohu. Velmi citlivě je tato část zpracovaná i hudebně, kdy se text a varhany vzájemně doplňují, odpovídají, prolínají a vše vyústí v meditaci, která je překvapivě hudebně zcela jednoduchá a vlastně velmi čistá a všem přijatelná.

Tomáš Thon, Marek Eben - Podzimní festival duchovní hudby 2015 (foto archiv Musica Viva)
Tomáš Thon, Marek Eben – Podzimní festival duchovní hudby 2015 (foto archiv Musica Viva)

Další koncert se ve stejném chrámu konal v sobotu 3. října. Olomoučtí posluchači byli svědky hudby, která před více než dvěma sty lety prý uchvátila Johanna Sebastiana Bacha. A opravdu nebyl tento fakt vzdálen od samotného provedení Zelenkovy hudby v Olomouci. Ensemble Inégal, renomovaný český soubor věnující se interpretaci staré muziky a objevování díla Jana Dismase Zelenky, přivezl na duchovní festival Zelenkovy Psalmi Vespertini, část I. Umělecký vedoucí a dirigent Adam Viktora toto dílo objevil a představil ve světové premiéře již v dubnu v Praze, nyní jsme mohli dílo obdivovat v Olomouci.

Adam Viktora - Podzimní festival duchovní hudby 2015 (foto archiv Musica Viva)
Adam Viktora – Podzimní festival duchovní hudby 2015 (foto archiv Musica Viva)

Jednak byl obdivuhodný skvělý orchestr, velmi pestře nástrojově složený (smyčce, hoboje, varhanní positiv, barokní fagot, theorba a tak dále) a jednak již z prvních tónů a vstupu sboru bylo okamžitě jisté, že Zelenkova hudba pohltila posluchače, kteří chytili její tep a dech a všichni zúčastnění se stali součástí tohoto představení. Vždyť tato hudba dříve sloužila funkčně při večerních bohoslužbách a bylo žádoucí se jí nějak zúčastnit. Sólisté, přednášející své party, prokázali neomylnou pěveckou zdatnost, lehkost výrazu a perfektní komunikaci mezi sebou (v duetech, terčetech, s doprovázejícím nástrojem).

Ensemble Inégal - Podzimní festival duchovní hudby 2015 (foto archiv Musica Viva)
Ensemble Inégal – Podzimní festival duchovní hudby 2015 (foto archiv Musica Viva)

Sopranistka Dora Pavlíková a zvláště pak altistka Daniela Čermáková, která zazářila v části Beatus vir, dále tenorista Václav Čížek a basista Lisandro Abadie. V poslední části vystoupili další basisté, a to Martin Vacula, Julian Redlin a Jiří Miroslav Procházka. Do této části – De profundis, potemnělé, nástrojově tlumené a zatížené na continuové obsazení – před samotným koncem nečekaně a překvapivě vpadla chorální vsuvka přednesená tenorovými hlasy. Ve všech částech sbor působil vyrovnaně a čistě, snad jen srozumitelnost textu mohla být místy lepší. V celku šlo o dokonalou interpretační kompaktnost, nic nebylo řešeno na sílu (dynamika, přehnaná deklamace), ale především šlo o příjemně a suverénně předanou hudební hodnotu Zelenkova díla.

Vokální podobu jednoho z koncertů bylo možné vyslechnout v úterý 6. října v kostele sv. Mořice. Vystoupil zde znamenitý chlapecký sbor ze švýcarského Curychu Zürcher Sängerknaben pod vedením zakladatele a sbormistra Alphonse von Aarburga. Chlapecký sbor byl sestaven z chlapců a mladých mužů rozmanitých věkových úrovní, čili hudebně obsáhl vše od andělských sopránových, altových hlasů až po tenory a basy.

Zürcher Sängerknaben - Podzimní festival duchovní hudby 2015 (foto archiv Musica Viva)
Zürcher Sängerknaben – Podzimní festival duchovní hudby 2015 (foto archiv Musica Viva)

V průběhu koncertu bylo možné zaslechnout skladby i pro sóla nebo sóla se sborem a většinou tito malí sopranisté sklidili neobyčejně vřelé ovace publika. Sbor jako celek působil velmi vyváženě, od prvních tónů ukázal svou profesionální úroveň. Jako doprovod velmi vhodně a adekvátně prostoru a jejich repertoáru zvolili varhanní positiv – Valentina Pfister, která si velmi dobře počínala v doprovodech repertoáru klasicistně-romantického. Nějaké výhrady bych měla ke způsobu kontinuovému doprovodu raně barokních skladeb (překlepy, nevhodné trylkování, zvuková nejasnost některých pasáží). Repertoár uvedený v brožuře sice souhlasil, ale v poněkud jiném pořadí. Některé skladby si přidali a nebylo jasné, co zrovna interpretují. Pouze znalým posluchačům bylo zřejmé, o jaké stylové období jde a jaká skladba uvedená v programu se zrovna zpívá. V závěru koncertu se na poslední skladbu (tak trošku se dalo čekat, že to bude až rutinně známé Ave verum corpus Wolfganga Amadea Mozarta) přidal olomoucký dětský pěvecký sbor Campanella (Červená Campanella). Na intenzitě zvuku vynikajícího chlapeckého sboru to nijak nepřidalo, ale bylo to minimálně krásné propojení domácího sboru s hosty ze Švýcarska. Z tohoto koncertu byly pořízeny záznamy pro Český rozhlas Vltava a TV Noe, takže někdy v brzké budoucnosti bude možné koncert opět vyslechnout.

Závěrečný koncert se konal 10. října v chrámu Panny Marie Sněžné za pozornosti výše zmíněných mediálních partnerů, kteří tento hudební zážitek zprostředkovávali v přímém přenosu. Tradičně se finálního večera v nastudování díla ujal dirigent Jaromír M. Krygel.

Jaromír M. Krygel - Podzimní festival duchovní hudby 2015 (foto archiv Musica Viva)
Jaromír M. Krygel – Podzimní festival duchovní hudby 2015 (foto archiv Musica Viva)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat