Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK věnoval Mystický večer Petru Wagnerovi

V rámci cyklu Staré hudby uspořádal Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK dne 15. února 2022 koncert s názvem Buxtehude – Mystický večer, který věnoval českému hudebnímu pedagogovi, dirigentovi a hráči na violu da gamba Petru Wagnerovi. V podání Ensemble Tourbillon zaznělo v kostele sv. Šimona a Judy jedno z nejvýznamnějších děl raně barokního skladatele Dietericha Buxtehudeho – Membra Jesu Nostri. Mezi sólisty se objevili sopranistky Céline Scheen a Barbora Kabátková, altista Damien Guillon, tenorista Ondřej Holub a basista Jaromír Nosek.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK: Buxtehude – Mystický večer, Ensemble Tourbillon, Petr Wagner (foto Petr Dyrc)
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK: Buxtehude – Mystický večer, Ensemble Tourbillon, Petr Wagner (foto Petr Dyrc)

Petr Wagner patřil ke špičce ve svém oboru, vystoupil na mnoha evropských i světových pódiích a natočil řadu nahrávek. V roce 1998 založil Ensemble Tourbillon zaměřený na provádění komorní i orchestrální tvorby evropského baroka a raného klasicismu. Soubor složený z domácích i zahraničních umělců však bohužel v roce 2019 zanikl z důvodu úmrtí svého zakladatele.

Vybraný cyklus sedmi kantát Membra Jesu Nostri Patientis Sanctissima (Nejsvětější údy našeho trpícího Ježíše), BuxWV 75, zkomponoval Dieterich Buxtehude (asi 1637–1707) v roce 1680, kdy zastával post varhaníka v Marienkirche v Lübecku. Skladbu věnoval svému příteli Gustavu Dübenovi (1624/1628–1690), královskému kapelníkovi ve Stockholmu, který jeho hudbu pravidelně uváděl. Každá kantáta je určitou meditací vztahující se k jedné části Kristova těla umučeného na kříži, konkrétně Ad pedes (K chodidlům), Ad genua (Ke kolenům), Ad manus (K rukám), Ad latus (K boku), Ad pectus (Ke hrudi), Ad cor (K srdci) a Ad faciem (Ke tváři).

Jak již název napovídá, jedná se o pašijové dílo určené na závěr postního období. Textovým zdrojem se pro Buxtehudeho stala středověká pašijová báseň Salve mundi salutare, též známá jako Rhytmica oratio sancti Bernardi cisterciáckého opata Arnulfa z Louvain (c. 1200–1250) a bible, ze které přebírá krátké citáty. Po formální stránce každá kantáta obsahuje instrumentální sonátu, koncert pro nástroje a sbor na biblický text, tři árie na básnický text pro jeden až tři hlasy, instrumentální ritornely a závěrečné zopakování koncertu.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK: Buxtehude – Mystický večer, Ensemble Tourbillon (foto Petr Dyrc)
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK: Buxtehude – Mystický večer, Ensemble Tourbillon (foto Petr Dyrc)

Pro tento večer se stal uměleckým vedoucím francouzský kontratenorista Damien Guillon, který řídil celý soubor zpoza svého pultu mezi ostatními sólisty, pouze v části Ad cor se přesunul do popředí. Je to jediná část, která postrádá právě altové sólo, zato se v ní objeví třetí viola da gamba, která ještě více umocní nádherný zvuk ostatních nástrojů. Guillon svou dvojitou úlohu zvládl bravurně, velmi něžně udával tempo celému ansámblu a k tomu zcela procítěně interpretoval svůj part. Další neobvyklou částí je Ad pectus, kde vystupují z pěveckých partů pouze tři hlasy – alt, tenor a bas. Již zmíněný Damien Guillon, dále tenorista Ondřej Holub a basista Jaromír Nosek zde vytvořili díky jemným dynamickým nuancím a velkou dávkou emocí zcela niternou atmosféru, která velmi obohatila samotné vyznění této kantáty. Sopranistky Céline Scheen a Barbora Kabátková rovněž předvedly velmi pěkný výkon, jejich hlasy se hezky snoubily s ostatními interprety.

Celý večer tak naplnila krásná hudba, kterou provedli výborní umělci s precizní technikou. Velmi příjemný umělecký zážitek posluchači ocenili dlouhotrvajícím potleskem. Nezbývá tedy nic jiného nežli všem velmi pogratulovat a těšit se na další koncerty pořádané Symfonickým orchestrem FOK.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK: Buxtehude – Mystický večer, Ensemble Tourbillon (foto Petr Dyrc)
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK: Buxtehude – Mystický večer, Ensemble Tourbillon (foto Petr Dyrc)

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK: Buxtehude – Mystický večer
15. února 2022, 19:30 hodin
Kostel sv. Šimona a Judy

Program:
Dieterich Buxtehude: Membra Jesu Nostri BuxWV 75

Účinkující:
Céline Scheen – soprán
Barbora Kabátková – soprán
Damien Guillon – alt, umělecký vedoucí
Ondřej Holub – tenor
Jaromír Nosek – bas
Ensemble Tourbillon

Mohlo by vás zajímat


5 2 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments