Ta, která se podívá jen do krku a hned ví vše aneb Lidský hlas pod lupou

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Z těch evropských akcí to byla Panevropská hlasová konference PEVOC  (Pan European Voice Conference) v roce 2013 a v roce 2016 Evropská foniatrická akademie. S překlady v naší odbornosti a v tlumočení na těchto akcích světového a evropského formátu mi hodně pomáhá vynikající angličtinářka a specialistka na odbornou terminologii v této oblasti Alena Dobrovolná. České kongresy s foniatrickou tématikou pořádáme každoročně.

Už jsme zmínily kongres Care of the Professional Voice, který se letos koná začátkem června v USA ve Philadelphii, tam jedete pouze naslouchat nebo tam i přednášíte?

Letos tam budu mít přednášku na téma Videokymografická diagnostika poruch hlasu. Videokymografie  je unikátní metoda pro vysokofrekvenční optické sledování kmitů hlasivek, díky níž lze snáze odhalovat i jemná poškození tohoto důležitého orgánu. Vynalezl ji můj kolega RNDr. Jan Švec, který pracuje na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zatím to zařízení máme jen u nás v Hlasovém centru Praha. Dám vám do krku vysokofrekvenční kameru a dívám se, jakým způsobem hlasivky kmitají. Když je ta hlasivka jakýmkoliv způsobem infiltrovaná, prosáklá nějakým zánětlivým otokem nebo jinou patologií, tak to kmitání je jiné. Já osobně už poznám, o jakou patologii se jedná. Momentálně máme grant, ve spolupráci s Ústavem teorie informace a automatizace Akademie věd se snažíme převést tu moji zkušenost do matematických modelů, aby kolegům, kteří si ten přístroj pořídí, přímo vyjel výsledek.

Děkuji vám za rozhovor a přeji mnoho dalších pracovních úspěchů!

 

VIZITKA

MUDr. Jitka Vydrová (zdroj archiv JV)

MUDr. Jitka Vydrová (1957) po promoci na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy pracovala na ORL klinice 1. lékařské fakulty v Praze.

Jako odborná lékařka v oboru otorhinolaryngologie se řadu let věnuje diagnostice a terapii poruch profesionálního a uměleckého hlasu a léčbě onemocnění s hlasem souvisejících. Podařilo se jí ve své práci propojit dva své celoživotní zájmy – medicínu a hudbu.

Je zakladatelkou a vedoucí lékařkou Hlasového a sluchového centra Praha. Toto specializované pracoviště se zabývá nejen diagnostikou a léčbou poruch hlasu, ale provádí i experimentální a výzkumnou práci v oblasti patofyziologie lidského hlasu.

Věnuje se rovněž pedagogické činnosti, externě přednáší fyziologii a patologii hlasu na vysokých školách pedagogického směru. Vyučuje Fyziologii a hygienu hlasu na pěveckém oddělení Pražské konzervatoře a na pěveckém oddělení Konzervatoře Jana Deyla.

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat