Bardějov a vztahy české a slovenské hudby

Vzťahy českej a slovenskej hudby si pripomenuli v Bardejove  V Bardejove na východnom Slovensku by sme pri skúmaní hudobných dejín našli mnoho cenných a zaujímavých podnetov. K najvýznamnejším bardejovským…