Boitův solitér Mefistofeles

„Neexistují ani neznámí, ani nepochopení géniové. Proti tomu se staví přírodní zákon, ten, jenž praví, že dav smrtelníků více potřebuje velké duchy, než velcí duchové…