Svou skladbu dohrála s elegancí

    Vzpomínkou  se vracíme za Dagmar Zárubovou (9. 12. 1949 – 19. 10. 2014), profesorkou hry na housle na Pražské konzervatoři. Působila zde téměř dvacet pět let.…