Eva Kröschlová by oslavila 95. narozeniny

Sféry svého zájmu, tzn. chorografii, pedagogiku, teorii a analýzu pohybu, lidové a historické tance, vzájemně propojovala. Když tančila, „cítila, jak jí hudba protéká tělem“ a…