Bít se o každý tón

Texty Ivana Medka (93) Rozhovor Ivana Medka se sbormistrem Pražského filharmonického sboru Josefem Veselkou (sbor vedl v letech 1958–1981) vysílal Československý rozhlas v roce 1970…

Deklamaci někdy co možná potírám

Texty Ivana Medka (92) V minulých dvou částech Medkova rozhovoru se sbormistrem Josefem Veselkou se otevřely některé kardinální otázky sborového světa: jak se utváří individualita…

Já jsem hrozný nepřítel vibrata!

Texty Ivana Medka (91) K šedesátinám Josefa Veselky, v letech 1959-1981 sbormistra Pražského filharmonického sboru, vysílal Československý rozhlas rozsáhlý rozhovor Ivana Medka s oslavencem. Hlavním…

Sbor jako umělecké dílo

Texty Ivana Medka (90) Sbormistr Pražského filharmonického sboru Josef Veselka slavil v roce 1970 (7. března) své 60. narozeniny. Ivan Medek pro něj v Divadle hudby připravoval…

Ale zkuste ho zastavit!

Večer k šedesátým narozeninám Josefa Veselky  Texty Ivana Medka (59) V roce 1970 slavil sbormistr Josef Veselka své šedesáté narozeniny. Přesně ve výroční den (7. března) pořádalo…

Titán mezi českými sbormistry

Dlouholetý sbormistr Pražského filharmonického sboru by se 7. března dožil 105 let  Přesně tato doba uplynula od narození absolutní špičky mezi českými sbormistry všech dob…