Jubilanti slovenské opery (5)

    Spomeňme si na jubilantov (5)  Z májových slovenských operných jubilantov sa najprv zastavíme pri dvoch speváčkach, ktorých životná púť je už uzavretá. V prípade mezzosopranistky…