Hold velkému alžbětinci v budapešťské opeře

Budapeštiansky festival Shakespeare 400+ vo veľkolepej forme Veľké shakespearovské jubileum sa v aktuálnej sezóne rôznymi formami premieta aj do repertoárov svetových operných domov. Priznám sa, nemám zrátané,…