Glosa: Operní obžerství?

Operné obžerstvo?  Tento titulok nie je náhodný. Viedenský Wiener Festwochen zakončila opulentná inscenácia Bartókovho Hradu kniežaťa Modrofúza v skvelej dramaturgickej jednote a zároveň viacznačnosti so Schumannovými „iba“…