Tanec v galerii: Museography Choreography

V jakém smyslu je výstava choreografií? Může tanec rozkrýt vztahy, které dělají z výstavy, čím je? Takové otázky si klade mezinárodně uznávaná choreografka Alice Chauchat (FR/DE) v uměleckém projektu Museography Choreography v souvislosti s výstavou Národní galerie Praha 1939–⁠2021: Konec černobílé doby. Úvodní pohybové experimenty a průběžné výsledky z první fáze projektu mohou návštěvníci galerie a diváci současného tance zhlédnout při dvou ukázkách „work in progress“ o nedělích 5. a 12. 11. v 16:00 ve Veletržním paláci.
Tanec v galerii (foto Dragan Dragin)
Tanec v galerii (foto Dragan Dragin)

V projektu Museography Choreography Alice Chauchat spolu s tanečnicí Hanou Polanskou (CZ) a v dialogu s kurátorem výstavy Michalem Novotným zkoumá „choreografii vztahů“, jak jsou inscenovány ve zmíněné nedávno otevřené expozici ze sbírek současného umění NGP. V první rešeršní fázi Chauchat a Polanská s performerkami Nhung Dang (CZ) a Ran Jiao (CN/CZ) hledají vnitřní dynamiku výstavní instalace a její možné odrazy v choreografických strukturách. V druhé fázi za rok pak tým představí výsledky procesu ve formě taneční performance. Cyklus Tanec v galerii pořádá Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA ve spolupráci s Národní galerii Praha.

O Alice Chauchat

Alice Chauchat (FR/DE) je taneční umělkyně žijící v Berlíně, jejíž práce je zakotvena v pojmech spolupráce a etiky pospolitosti. Jde o neustálé zkoumání v podobě choreografické tvorby, výuky, kolektivní praxe a psaní. Chauchat má výjimečné nadání odhalovat realitu těl v její rozvrstvenosti, odkrývat materiální rozměr myšlení a vidět tělo jako vždy zároveň fyzické, intelektuální, sociální a emocionální –⁠ to z ní činí vlivnou umělkyni své generace. Vytváří díla, která rezonují s diváky po celém světě (byla představena ve více než 20 zemích). Je spoluzakladatelkou několika tanečních kolektivů v Evropě (např. everybodystoolbox and PerformingArtsForum). Působila také jako hostující profesorka na HZT v Berlíně a JLU v Giessenu.

Alice Chauchat (archiv SE.S.TA)
Alice Chauchat (archiv SE.S.TA)

O Tanci v galerii 2023 –⁠ v čem je jedinečný?

Tanec v galerii je transdisciplinární projekt, který odhaluje mnohovrstevnaté souvislosti mezi pohybovým a vizuálním uměním v site-specific kontextu muzea umění. Projekt produkuje každoročně už od roku 2012 Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA ve spolupráci s Národní galerií Praha a dalšími galeriemi a muzei.

Současná edice se odlišuje od předchozích ročníků v tom, že přizývá k tvůrčímu procesu kurátory. K tomu Chauchat říká: „Navazuji na komplexní práci kurátorů výstavy –⁠ výběr a prostorové uspořádání –⁠ a otevírám složitou síť vztahů, které výstava odhaluje.“

Oproti minulým ročníkům se Tanec v galerii nevztahuje primárně k obsahu výstavy –⁠ k jednotlivým dílům, jejich stylu a námětu, ale k samotné expozici jakožto prostoru kritické reflexe historických, institucionálních a dalších vlivů, tedy vztahů, které působí jak na umění, tak na samotnou výstavu.

Tanec v galerii (foto SE.S.TA)

1939–⁠2021: Konec černobílé doby

Podobně prezentuje vystavená díla ze sbírky současného umění NGP expozice 1939–⁠2021: Konec černobílé doby kurátorů Michala Novotného, Evy Skopalové a Adély Janíčkové. Do architektonicky promyšleného prostoru rozvrhuje artefakty, která se tak ocitají vůči němu i sobě navzájem ve vztazích různých kvalit, o kterých vypovídá třeba i způsob adjustace. To odráží jejich historický význam a místo na umělecké scéně –⁠ jejich politické „rámování“, které utvářeli mimo jiné kurátoři předešlých generací. Dynamiku těchto vztahů může vyjádřit právě pohyb a tanec.

Chauchat nehledá způsoby, jak interpretovat obraz, ale skrze choreografii zkoumá „museografii“ –⁠ to, jakým způsobem je „příběh umění“ zapsán v expozici muzea umění. Tím se stává kritickým nástrojem, kterým se snaží dekonstruovat různé kvality vztahů, vztahové dichotomie a hierarchie, které formují naše chápání umění –⁠ toho výtvarného i tanečního.

PRVNÍ NÁVŠTĚVA (ÚVODNÍ EXPERIMENTY)
Ne 5. 11. v 16:00, Veletržní palác
Navštivte tvůrkyně v galerii, kde představí první pohybové experimenty a úvahy v následné diskusi.

DRUHÁ NÁVŠTĚVA (PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY)
Ne 12. 11. v 16:00, Veletržní palác
Přijďte se znovu podívat, kam tým v první fázi projektu dospěl. Ukázku bude rámovat komentovaná prohlídka s kurátorem a diskuse tvůrců*kyň s publikem.

SE.S.TA: z rezidencí 2018 v galerijním prostoru

Tanec v galerii 2012–⁠2023: horizonty interdisciplinarity

Pilotní Tanec v galerii vznikl v roce 2012 ve spolupráci s Národní galerií Praha a Wannieck Gallery v Brně. V roce 2016 se připojila Galerie hlavního města Prahy a Muzeum nové generace ve Žďáře nad Sázavou. Během Pražského Quadrienalle 2019 pozvala SE.S.TA a GHMP básníky, aby se spolu s choreografy kriticky vztáhli k odkazu Karla Hynka Máchy. Performance interagovaly s diváky-chodci ve veřejném prostoru přímo u Myslbekovy sochy na Petříně. Kulturní stereotypy –⁠ tentokrát genderové –⁠ tematizovala ve vydání 2020/2021 rovněž americká scénografka Sue Schroeder se skupinou Core Dance a mladými českými choreografy. Při výzkumném a tvůrčím procesu, který se během pandemického roku odehrál on-line, reflektovala sbírku 19. století NGP.

Nový impuls do projektu vnesla ředitelka NGP Alicja Knast a posledně zmíněný projekt Gallery Without Borders, který v letech 2020 a 2021 výrazněji angažoval do diskuse právě kurátory. Společná debata artikulovala styčné body mezi choreografickými a kurátorskými přístupy zejména s ohledem na práci s prostorem a časem. Prvky výtvarného umění – dynamika, linie, tvar, barva, hodnota, forma, textura, prostor a perspektiva jsou nosníky i pro choreografickou práci; zatímco choreografie akcentuje časový, dynamický, pohybový aspekt vnímání uměleckého díla. Na tuto debatu chceme nyní navázat.

Poslední ročník 2022 zaujal instalací betonových zátaras, inovativně vyhotovených 3D tiskem, od žďárské společnosti ICE na dvoraně Uměleckoprůmyslového muzea. Spolupráce dosvědčuje, že projekt Tanec v galerii si za cíl klade vizionářsky zkoumat blízké i vzdálenější horizonty interdisciplinarity.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments