Týden s tancem

Co nás čeká ve světě tance v týdnu od 4. prosince 2018? V tanečním zpravodajství dnes připomeneme úspěch Nadačního fondu pro taneční kariéru, Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA zve k účasti na mezinárodním rezidenčním projektu, Cirk La Putyka slaví výročí a další krátké zprávy...
Nadační fond pro taneční kariéru (zdroj NFPTK)

Nadační fond pro taneční kariéru získal prestižní mezinárodní ocenění
Evropský svaz zaměstnavatelů v oblasti živých umění PEARLE* live performance Europe ocenil v Bruselu na slavnostním předávání cen v kategorii SKILLS/TRAINING/LIFELONG LEARNING za vize a dlouhodobou snahu v sociální oblasti český Nadační fond pro taneční kariéru (NFTK). Ceny jsou udělovány v rámci projektu Behind the Stage, který je financovaný Evropskou unií. Posláním ceny je zdůraznit a oslavit průkopnické úspěchy, kterých mnohé evropské zaměstnavatelské organizace v uplynulých letech dosáhly v oblastech jako je rovnost příležitostí, rozmanitost, celoživotní učení, sociální dialog nebo kulturní dědictví, a to vše s cílem učinit sektor živého umění zdravějším, spravedlivějším a bezpečnějším sektorem pro práci. Projekt boardu představila Asociace profesionálních divadel ČR (APD), která je členem Pearle*. Mezi další zařazené projekty patřily například: Find Your Way Asociace britských orchestrů, Music Exchange and Cultural Learning Alliance Dánského zaměstnavatelského svazu orchestrů, sborů a operních divadel.

Jsme uprostřed druhého ročníku série benefičních představení Vstupenka, která pomáhá českému tanci, kterou organizují divadla, sdružená v APD. Zatím proběhly benefice v Českých Budějovicích a v Plzni. Samozřejmě nejde jenom o finanční výtěžek ze vstupného, ale také o možnost upozornit na problematiku tanečníků, kteří po ukončení své aktivní profesionální kariéry odcházejí z angažmá divadel a souborů bez jakékoliv podpory a péče,“ říká MgA. Zdeněk Prokeš, člen správní rady NFTK, garant pro sociální dialog APD. „Další benefiční představení proběhnou v prosinci v Národním divadle v Praze, Brně a v divadle F. X. Šaldy v Liberci nebo Moravském divadle v Olomouci,“ dodává.

Nadační fond pro taneční kariéru založily profesní organizace Vize tance z. s. a Taneční sdružení ČR z. s. s cílem přispět ke zlepšení profesních podmínek a perspektiv výkonných umělců v oboru tance, pohybového divadla a nového cirkusu. Činnost fondu se zaměřuje především na poskytování informací a zprostředkovávání služeb souvisejících s rozvojem a změnou kariéry. Druhým hlavním úkolem NFTK je prosazení spořícího programu pro taneční umělce a profesionály z příbuzných oborů. Fond pomáhá profesionálům působícím v oboru performing arts zvládnout životní a profesní změnu po ukončení aktivní kariéry. K nastartování tzv. druhé kariéry nabízí zejména informace o možnostech trhu práce, rozjezdu podnikání, individuální poradenství a semináře. NFTK je jedinou organizací v České republice, která aktivně podporuje profesionály v oboru tance, pohybového divadla a cirkusu v procesu změny kariéry a přípravy na ni. Buduje systém, který tanečníkům zajistí adekvátní podmínky v období profesní změny. Taneční profese předpokládá dlouhodobou přípravu a naplno je možné ji vykonávat zhruba 15 let. Změna kariéry je nedílnou součástí života tanečníků.

Asociace profesionálních divadel ČR (APD) je zaměstnavatelským svazem v oblasti živých umění, jehož členy je většina profesionálních divadel veřejné služby působících v České republice. Jedním ze závažných témat, jimiž se Asociace dlouhodobě zabývá jsou ekonomické a legislativní podmínky, ve kterých působí profesionální umělecké instituce. Pearle* live performance Europe je Evropský svaz zaměstnavatelů v oblasti živých umění. Pearle* zastupuje skrze své členy více než 10 000 divadel, koncertních síní, divadelních produkčních společností, orchestrů, oper, baletních a tanečních společností, festivalů, promotérů a dalších profesních organizací v oblasti živého umění v Evropě.

Festival KoresponDance, Marely Methodival Troupe (UK), foto Dragan Dragin

SE.S.TA je spoluorganizátorem evropského rezidenčního projektu a zve české umělce k účasti

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA spolu se čtyřmi spolupořadateli z Evropy získala podporu z programu Kreativní Evropa. Série rezidenčních pobytů po celém kontinentu, výměna tvůrců a jejich produkcí s poskytováním profesionální podpory, školení a koučování, to je dvouletý projekt Roundabout Europe, který se zaměřuje na outdoorové živé umění. Aktuálně SE.S.TA vyhlásila otevřenou výzvu pro umělce a skupiny z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska.

Roundabout Europe vytváří síť uměleckých rezidencí a festivalů outdorového umění se zaměřením na umělce či soubory, které jsou buď na začátku své profesní dráhy nebo by rádi své umění obohatili či posunuli novým směrem. Umělci ze zemí způsobilých pro program Kreativní Evropa (členské země EU) se mohou ucházet o rezidence do 31. prosince 2018. Projekt připravilo pět hlavních partnerů, ředitelů etablovaných outdoorových festivalů z Evropy: festival KoresponDance (Česká republika), Imaginarius (Portugalsko), Out There (UK), Festival Passage (Dánsko) a Festival Spoffin (Nizozemsko), který je koordinátorem projektu. Festivaly se sdružily s cílem posílit budování kapacit outdoorového umění a učinit z něj uznávanou uměleckou formu, která umělcům nabídne odpovídající kariéru a přístup k novým publikům, sítím a trhům. Projekt chce motivovat outdooorové umělce k profesionalitě, sebekritičnosti, k tomu, aby ve své práci sledovali i udržitelnost a ekonomickou stránku bez ztráty uměleckých hodnot.

Přihlášky jsou nyní přijímány do 31. prosince 2018 a do konce února 2019 bude vybráno 5 umělců / uměleckých skupin. Proces podávání žádostí je online na roundabouteurope.eu, kde jsou i veškeré informace o projektu. Výběr bude proveden uměleckými řediteli zúčastněných festivalů.

Každý vybraný umělec či soubor bude pozván na dvě umělecké rezidence do dvou různých zemí. Rezidence budou vždy konkrétně zaměřené v závislosti na potřebách či požadavcích umělců. Kromě toho, že budou mít umělci možnost se skutečně věnovat přípravě své performance, budou mít příležitost se zúčastnit i řady workshopů a setkání s koučem – ať už pro řešení praktických či inspirativních otázek. Výsledky rezidencí budou veřejně prezentovány v rámci partnerských festivalů. Na konci každého pobytu shrnou umělci i odborníci své zkušenosti a zveřejní je na blogu webu Roundabout Europe.

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z. s. je nezisková organizace, která vznikla v roce 1999 s cílem podpořit rozvoj současného tance a souvisejících uměleckých oborů v České republice. SE.S.TA realizuje mnoho různorodých aktivit nejen pro vysoce profesionální účastníky, ale i pro široké publikum a pro děti. Hlavním záměrem organizace je pomáhat současnému tanci zapojit se do mezinárodního kontextu a otevírat mezioborovou spolupráci a diskusi. SE.S.TA je organizátorem festivalu současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu KoresponDance, který se každoročně v červenci odehrává na zámku ve Žďáru nad Sázavou.

Up End Down (foto Pavel Kolský)

Cirk La Putyka oslaví 10. výročí premiéry prvního projektu, chystá představení Up End Down se symfonickým orchestrem

Letos 21. prosince uplyne přesně deset let od prvního uvedení dnes již kultovního představení La Putyka v režii Rostislava Nováka ml. A příští rok v září to bude deset let od založení samotného souboru Cirk La Putyka. Oslavy tohoto kulatého výročí zahájí jeho členové tento týden speciální verzí úspěšné inscenace Up End Down s živým hudebním doprovodem pětačtyřicetičlenné Filmové filharmonie pod taktovkou dirigenta Chuheie Iwasakiho. Pod názvem Up End Down Symhony bude tento projekt uveden od 7. do 20. prosince pouze dvanáctkrát v pražském prostoru Jatka78. Večer 12. prosince proběhne jako benefice pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, z představení 19. prosince vznikne záznam pro kina.

Představení Up End Down je pro mě srdcový projekt. Byl riskantní. Navazoval na veselou La Putyku, kde jsme všichni dělali to, k čemu máme předpoklady. Ale v Up End Down jsme chtěli kombinovat divadlo a cirkusové techniky a učili jsme se vše úplně od nuly. Je tam jasný příběh, se kterým se může každý ztotožnit. Představení je inspirací pro filmový scénář a nyní i pro orchestraci. Významné je pro mě také proto, protože stojí pouze na českém týmu, který se mnou před deseti lety začínal,“ vysvětluje principál souboru Rostislav Novák ml. „Členové orchestru se navíc stanou aktivní součástí představení, nechci je nechat pouze sedět a hrát,” doplňuje Novák, který jak původní, tak i novou verzi režíruje.

Hudebních aranží pro symfonický orchestr se ujal spoluautor původní hudby Jan Maxián. „Už při vzniku představení jsem cítil, že příběh, způsob vyprávění, hudební téma a vlastně hudba v představení jako taková, je natolik široká a nosná, že by mohla využít širší paletu barev – symfonický orchestr,” říká Maxián na úvod a dodává: „Spojit novocirkusové divadlo s orchestrem může být dost komplikované, neboť hudbu jsme vždy koncipovali tak, abychom mohli ve velké rychlosti reagovat na jakékoliv změny dění na jevišti. Což jsme také vždy dělali. Ve třech. Ale improvizovaně takto měnit hudbu v padesátičlenné bandě… to bude jiná jízda.” Filmová filharmonie má bohaté zkušenosti se živými koncerty filmové hudby všech žánrů. Sdružuje profesionální hudebníky a také talentované studenty a absolventy středních a vysokých hudebních škol. Filmovou filharmonii založili společně Matěj Lehár, Klára Lehárová a Aneta Hastíková. Jejich vizí bylo především pořádání koncertů s filmovou tematikou, které budou žánrově laděny – fantasy, western, sci-fi, dobrodružství a mnoho dalších.

Představení Up End Down v režii Rosti Nováka ml. mělo premiéru v roce 2010, kdy také získalo Cenu Divadelních novin za Inscenaci roku v kategorii Tanec a balet. Up End Down představuje „novocirkusovou báseň“ o andělech a lidech, je to pohled na cestu od narození do smrti skrze naše fantazie, na cestu mezi zemí a nebem. „Inscenace oživuje příběh člověka, který žije jen se svými vzpomínkami. Se svými vzlety a pády. Není schopen se od nich odpoutat a žít uvolněně a svobodně,“ uzavírá Novák. Celkem se odehraje třináct repríz: 7., 8. (od 15:00 a 19:30), 9., 11., 12., 13., 15. (15:00 a 19:30), 16., 18., 19. a 20. prosince 2018. Představení 12. prosince proběhne jako benefiční večer pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové. Členkou jeho správní rady byla v počátcích činnosti také Marta Kubišová, zpěvačka a signatářka Charty 77, která nad benefičním večerem převzala záštitu. Část výtěžku z benefice bude použita na podporu paliativní péče, konkrétně na nákup zdravotnického vybavení pro hospice.

Amazonky, foto Michal Hančovský

► Cena Divadelních novin pro soubor Lenky Vagnerové

Redakce Divadelních novin udělila v pondělí 26. listopadu výroční Ceny Divadelních novin za tvůrčí počiny v sezoně 2017/2018, tj. za období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018. V kategorii Taneční a pohybové divadlo ocenění získala choreografka a tanečnice Lenka Vagnerová za koncept, režii a choreografii inscenace Amazonky, kterou vytvořila pro svůj soubor Lenka Vagnerova & Company loni (premiéra se konala 1. listopadu 2017).

► Třikrát flamenco

V České republice vystoupí třikrát v rámci svého turné flamencoví tanečníci David Coria a Ana Morales s programem Pallabra Y Gesto / Slovo a gesto. Doprovodí je zpěvák Miguel Ortega a španělští hráči na kytaru a poklepové bicí nástroje. Představení se uskuteční 8. prosince v Brně (KC Semilasso), 10. prosince v Praze (Divadlo Broadway) a 11. prosince v Hradci Králové (kongresové centrum Aldis).

► Louskáček v kinech

Po přímém přenosu baletu Louskáček z Královského baletu v Londýně (chor. Peter White), který proběhl 3. prosince, mohou tento titul vidět diváci prosinci ze záznamu v některých kinech: 4. prosince v Hodoníně (kino Svět), 9. prosince v Semilech (kino Jitřenka), 17. prosince ve Zlíně (Golden Apple Cinema), 22. prosince v Náchodě (kino Vesmír) a 26. prosince v Praze v Biu Oko.

► Nové obsazení Valmonta

V oblíbeném baletu Valmont, který pro soubor Národního divadla vytvořil před více jak čtyřmi lety choreograf Libor Vaculík, se představí noví sólisté v hlavních rolích: Adam Zvonař jako Valmont, Kristýna Němečková jako Markýza de Merteuil, Irina Burdaja jako Cecile de Volanges a Jonáš Dolník jako Rytíř Danceny, a to 4. a 7. prosince, přičemž první představení je doplněno také o dramaturgický úvod a po představení o autogramiádu kalendáře. V sobotu 8 prosince se v roli Valmonta představí poprvé Giovanni Rotolo.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]