Už patříte do skupinky?

    Už patríte do skupinky? Neznášam ankety a grupovanie. My, čo sme zažili socializmus máme asi výraznejšie vyprofilovaný odpor k akémukoľvek skupinkovaniu, kolektívnym núteným družbám, hromadným akciám a zaškatuľkovávaniam.…