Zahájení Letních slavností staré hudby

V minulých staletích bývalo zvykem, že na letní měsíce šlechta opouštěla městské paláce, aby tento čas trávila na svých venkovských rezidencích. V hlavních městech tedy…