Víkendová sklizeň

Byla to šťastná koincidence: o tomto víkendu bylo možné slyšet hvězdy evropských operních domů ze vzdálenosti dvou metrů. Pokud jste se vydali do středočeských obcí Nelahozeves nebo Liteň. A protože v prvním případě šlo o matiné, mohli jste stihnout pohodlně koncerty oba.
Topi Lehtipuu (foto Monica Rittershaus)

V rodném domě Antonína Dvořáka vystoupil v rámci slavnosti u příležitosti skladatelova narození finský tenorista Topi Lehtipuu za doprovodu Karla Košárka a v areálu liteňského zámku si udělala písňový večer s cimbálovkou a Ivem Kahánkem i Martina Janková. Vytáhnout paty ze snobské Prahy, euforie z čerstvého vzduchu, blízkost svěží řeky nebo parku a vděčnost pořadatelů, že jste vážili cestu – to vše tak nějak nutí recenzenta k shovívavosti vůči slyšenému:! Ale ani v jednom případě nebylo shovívavosti příliš zapotřebí.

Lehtipuu, který má s českým prostředím dobré vztahy díky spolupráci s Collegiem 1704, se vrhl na písně Antonína Dvořáka a nastudoval hned několik cyklů: Písně na slova Gustava Pflegera-Moravského op. 2, Písně milostné op. 83 a V národním tónu op. 73. Jak na koncertě vysvětlila šéfredaktorka nakladatelství Bärenreiter Eva Velická, popudem byla nová edice Dvořákových písní, která by měla být v dohledné době kompletní.

Atmosféra koncertu odpovídala pozdně letnímu slunečnému dopoledni. Sympatický pěvec své vystoupení komentoval, vysvětloval obsah písní svého nejslavnějšího krajana Sibelia a omlouval svou češtinu, na níž skutečně potřebuje ještě zapracovat.

Možná vzhledem k časnější hodině, velikosti sálu a také proto, že recitál v Nelahozevsi byl jakýmsi rozezpíváním před dvěma „většími“ koncerty, Lehtipuu svůj hlas dost šetřil. Jen místy předvedl světlý tenor v plné síle. Je to typ hlasu, na němž je znát školení v rolích barokních i mozartovských, a jehož se posluchač nemůžete nabažit. Svou inteligenci a výraz Lehtipuu nejlépe projevil na „domácím hřišti“: v písních Jeana Sibelia. Kromě dvou nejznámějších op. 36 provedl i málo uváděný cyklus Sedm písní op. 13. Tajuplné fonémy nesrozumitelného jazyka výborně vyzněly v expresivní, místy zasněné i temné, výrazově zvrásněné hudbě. Sibeliovy jedinečné harmonie rozložené do náročného klavírního doprovodu byly výtečným protipólem Dvořákovy písňové tvorby, setkáním dvou odlišných světů. I když jsou vposledku všechny písně o tomtéž – o lásce.

Písňové studánky (foto Jan Žirovnický)

Martina Janková přijala po několikáté pozvání na Festival Jarmily Novotné, který se koná v místech, kde tato pěvkyně strávila nejšťastnější léta a odkud ji politické okolnosti dvakrát vyhnaly. Sdružení Zámek Liteň tímto recitálem ukončilo své letní aktivity zaměřené na vzdělání mladých adeptek operního zpěvu. Janková přivezla svůj projekt Písňové studánky, v němž se zajímavým způsobem spojuje autentický folklór s Janáčkovou tvorbou. Celý koncept – pásmo trvající přes hodinu a propojující „umělé“ písně za doprovodu klavíru s lidovou kapelou (Ensemble Flair) a střídající operní hlas s civilním projevem dvou zpěvaček – se velmi povedl. Dramaturgii vymyslel Jan Rokyta, umělecký vedoucí souboru a cimbalista. Dal večeru dynamiku směřující k několika vrcholům (jedním z nich byla píseň Polajko, Polajko, kde v závěru „čarovaly“ všechny tři zpěvačky).

Písňové studánky (foto Jan Žirovnický)

I když je moravská lidová poezie tematicky jednotvárná (téměř bez výhrady je o nešťastné lásce), činí tak s odzbrojující prostotou, vynalézavostí i humorem.  Navíc je melodicky nesmírně bohatá a uhrančivá. Martina Janková a Ivo Kahánek mají svůj původ v Janáčkově Lašsku a jejich provedení je naprosto přirozené. Pěvkyně si písně viditelně užívala. Stejně silně ovšem zapůsobila kmenová zpěvačka Ensemble Flair Klára Blažková. Muzikanti Rokytova ansámblu zacházejí s folklórem velmi nemuzeálním, tvůrčím způsobem – stejně jako Janáček, jemuž byl tímto vynalézavým programem vzdán hold.

Písňové studánky (foto Jan Žirovnický)

Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na