O budoucnosti Filharmonie Brno. S Vilémem Veverkou otevřeně

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Marie Kučerová: David udělal spoustu práce v několika oblastech. Výrazně posunul viditelnost Filharmonie navenek, přepracoval kompletní vizuál, rozjel některé významné zahraniční kontakty, na post šéfdirigenta angažoval Aleksandara Markoviće. Řada těchto věcí funguje nadále velmi dobře. Největší změnou po této éře je přidělení kontingentu tří mezinárodních festivalů. Festivaly zvyšují prestiž a renomé, je to zároveň obrovský vklad do budoucnosti i v kontextu zahraničních orchestrů. Žádný další český orchestr podobným portfoliem nedisponuje. Každý festival pak má samozřejmě svého specializovaného dramaturga, festivaly jsou svým zaměřením velmi rozdílné a navzájem si nekonkurují. Produkčně zajišťuje festivalové produkce management filharmonie a myslím, že je část orchestru příliš nevnímá, což je škoda. Za úspěch považuji určitě vylepšení ekonomické situace instituce i hudebníků, je to silná motivace někam se posunout. A nezapomeňme ani na nově zřízený institut orchestrální akademie, která vychovává nové kolegy. Negativní je právě momentálně absence šéfdirigenta a s tím související práce s orchestrem, pro kterou v tento moment nemám partnera. Na této bázi potřebujeme skutečně výrazné posílení.

Vilém Veverka: Logicky se nabízí i následující otázka, a sice na téma dalšího rozvoje orchestru. Právě s ohledem na nový, doufejme, že špičkový sál, který by měl mít parametry toho nejlepšího, co bylo doposud na kontinentu postaveno, jistě přemýšlíte o tom, kam směřovat orchestr dále. Bude vaší ambicí konkurovat přímo, i co do zázemí a skutečných podmínek muzikantů, třeba České filharmonii? Jinými slovy, nebude právě to nejlepší „obhajoba“ správnosti oné investice? Jaké jsou vaše další záměry, střednědobé a dlouhodobé cíle, kam budete chtít Filharmonii na středoevropské orchestrální šachovnici posunout?

Marie Kučerová: Nechci, aby to vyznělo špatně, ale myslím si, že podmínky zde budou lepší než v České filharmonii.

Vilém Veverka: Myslíte i finanční podmínky?

Marie Kučerová: Já myslela, že mluvíte o sále. Co se týká sálu a jeho zázemí, tedy stálého hlavního pracoviště orchestru, „obávám se“, že to bude skutečně to nejlepší. Lépe než zde se nebude pracovat nikde. Právě to je mou ambicí.

Vilém Veverka: Dalo by se snad říci, že orchestr bude mít objektivně všechny předpoklady k tomu, aby byl jedničkou v zemi?

Marie Kučerová: Přesně tak. A pevně doufám, že to půjde ruku v ruce s platovými podmínkami. Uvidíme, co bude za čtyři roky. Už ten fakt, že se bude hrát a zkoušet v jednom sále, bude obrovskou změnou. Nemluvě o zázemí, zkušebnách atd. Nárůst mzdových prostředků od zřizovatele, tedy města Brna, vnímám velmi pozitivně, protože nám dává více, než nařizuje vláda. Toto je téma, na kterém budu kontinuálně pracovat. Věřím, že nové podmínky budou muzikanty výrazně více motivovat. Jiná věc je ta, že cca 90 procent kultury v tomto státě je podporováno z rozpočtu měst, v několika případech krajů a státní rozpočet na ně přispívá v řádu pár procent. Dlouhodobě je tato situace neudržitelná, není například možné, aby město Brno dávalo 10 procent svého rozpočtu na kulturu, enormní číslo nejen v českých poměrech. Ono ji asi stále dávat bude, ale už tam není prostor pro další navýšení, které nutně potřebujeme ze všech shora zmíněných důvodů. Podobné problémy jsou s podílem krajů, čili téma vícezdrojového financování je čím dál aktuálnější.

Filharmonie Brno (foto Jiří Jelínek)
Filharmonie Brno v Besedním domě (foto Jiří Jelínek)

Vilém Veverka: Setkal jsem se s názorem některých dirigentů, že Filharmonii Brno chybí více, řekněme „hrdosti“. Nebudeme chodit okolo horké kaše, souvisí to primárně s platovými podmínkami orchestrálních hráčů. David Mareček toto jednoznačně pochopil, pojmenoval a v České filharmonii dosáhl v českém měřítku skutečné reformy. Jak vy vidíte postavení českého orchestrálního muzikanta a jaké vidíte reálné možnosti v nárůstu mzdových prostředků v případě Filharmonie Brno, spojené i s hledáním nových zdrojů financování?

Marie Kučerová: To je právě ono předchozí téma – Česká filharmonie je příspěvkovou institucí státu a rozpočet státu je něco jiného než rozpočet města. Jedna cesta je ale samozřejmě i v našem případě jednání se zřizovatelem, to je klíčové, byť víme, jak na tom rozpočet města je. Ale až Filharmonie „vyroste“, svou prestiží a produkcí, bude chtít logicky více. To může mít reálně další konsekvence, které nechci předjímat.

Co se platových podmínek týká, zatím nemůžeme dát na určitou pozici více, než je v tabulce. Ale v tomto ohledu se již blýská na lepší časy a zvažuje se přehodnocení tabulkových platů. Nyní jsme co do platů čtvrtí mezi českými orchestry. Ale rozdíl mezi Filharmonií Brno a třetím SOČRem je minimální. Od doby mého nástupu jsme se posunuli z nějakých 21.000 Kč na současných 25.000Kč hrubého. Proaktivně se na více úrovních usiluje a vyjednává o lepších finančních podmínkách.

Další scénář možného souvisí opět s novým sálem. Bude to úžasné technologické centrum, obrovský projekt sám o sobě, vizitka města a de facto i státu, což bude atraktivní pro privátní sektor. Zde očekám další partnerství, od poskytovatelů služeb atd., pro které bude spojení s Filharmonií otázkou prestiže. Souzním jednoznačně s vyjádřením primátora, pro kterého je výstavba sálu strategický cíl číslo 1. Také proto je tento projekt zdaleka nejdál. Hodně to vypovídá o současném prokulturním klimatu města.

Vilém Veverka: Tím jste mně de facto odpověděla i na následující otázku. Domnívám se zkrátka, že podobná témata je třeba otevírat. V Brně máte mimořádně silnou pozici, dá se myslím dokonce říci, že jste populární a veřejně známou osobností. Říkáte dokonce, že si dovedete tedy představit, že přesvědčíte zřizovatele a obhájíte zcela legitimní nárůst mzdových prostředků pro orchestrální hráče.

Marie Kučerová: Ještě k té „popularitě“, to je součástí mé práce, která nemusí být vždy úplně příjemná. Ale je to dáno i tím, že momentálně chybí šéfdirigent, ona vůdčí osobnost, na kterého je, tak jako tomu bylo v případě Aleksandara Markoviće, směřována pozornost.

Vilém Veverka: Osobně podotýkám, že Davidova reforma mně přijde inspirativní a následováníhodná na jakékoliv úrovni, bez ohledu na to, že zřizovatelem České filharmonie je ministerstvo kultury. Opřít se můžete jistě i o fakt, že s výstavbou nového sálu bude pak pravděpodobně spojená vaše další ambice, a sice udělat z Filharmonie Brno skutečně celospolečensky respektovanou, první moravskou kulturní instituci napříč celou scénou. Souhlasíte se mnou v tomto ohledu?

0 0 vote
Ohodnoťte článek
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat


22 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments