Isolda je mrtvá, ať žije nová Isolda…

Isolda je mŕtva, nech žije nová Isolda... ...napadlo ma mimovoľne pri záverečnej ďakovačke, v súvislosti s nedávno avizovaným opustením tejto roly Deborah Voigt, pri pohľade na šťastnú…

Dich, teure Halle Gong

Ako kontribút k oslavám dvojitého okrúhleho výročia Richarda Wagnera pripravili Janáčkova filharmónia Ostrava, Národní divadlo moravskoslezské a Medzinárodný hudobný festival Janáčkův máj koncert Wagner Gala,…

Poslední římský tribun s mladistvým duchem

Posledný rímsky tribún s mladistvým duchom  Dvestoročnicu Richarda Wagnera a Giuseppe Verdiho nemohla, samozrejme, opomenúť ani dramaturgická koncepcia tohtoročného Salzburského festivalu. Wagner síce dostal priestor…

Žagarsův Lohengrin – továrna na otazníky?

Žagarsov Lohengrin – fabrika na otázniky?  Len s dvojdňovým oneskorením voči dvojstému výročiu narodenia hudobného génia a jedného z najkontroverznejších hudobných skladateľov všetkých čias – Richarda Wagnera –…