Eugen Oněgin v dramatických barvách a tónech

Eugen Onegin v dramatických farbách a tónoch  Pre prvotne operne zahľadeného diváka môže zamyslenie, či Piotra Iľjiča Čajkovského vnímať za väčšmi „divadelného“ alebo „koncertného“ skladateľa,…

Britten ve vyrovnaném pěveckém obsazení

Britten v homogénnom speváckom obsadení Nepoviem nič objavné, ak blížiace sa sté výročie narodenia Benjamina Brittena vnímam ako zatienené veľkými okrúhlymi jubileami Giuseppe Verdiho a Richarda Wagnera.…

Wagner a Slovensko

V blížiacom sa roku 2013 si svet pripomenie dve veľké jubileá Richarda Wagnera. Dvesto rokov uplynie od skladateľovho narodenia a stotridsať od jeho smrti. Téme Wagner…

Návrat Glucka do Vídeňské státní opery

Viedenská štátna opera už zopár rokov nie je neohrozeným suverénom hudobno-divadelnej ponuky rakúskej metropoly. Ambiciózny Theater an der Wien vytvoril silné konkurenčné prostredie, ktoré motivuje…

Bergamský festival vzkřísil Belisaria

Výstižné a vtipné sú slová z listu Gaetana Donizettiho, adresovaného svojmu učiteľovi Giovannimu Simonovi Mayrovi. Charakterizujú prostredie, do ktorého prišiel na svet jeden z najgeniálnejších skladateľov bel canta.…

La Wally je únikem z uzavřeného veristického kruhu

V kontexte štvrtkovej premiéry prvého českého uvedenia opery Alfreda Catalaniho La Wally v Ostrave a nedávno skončeného Salzburského festivalu 2012 s tamojším historicky prvým naštudovaním Bohémy, vynárajú sa mi…

Operní Zvolen má laťku vysoko, nelehko se přeskakuje

Vyše tridsaťročná história opernej časti Zámockých hier zvolenských je dlhou, pestrou a neraz strastiplnou kapitolou o priekopníckom úsilí maličkej hŕstky ľudí (otcom myšlienky bol vtedajší riaditeľ banskobystrického divadla…

Bratislava: Manon Lescaut v barvách a symbolech

Môžeme sa azda odraziť od úvahy, koľko opier Giacoma Pucciniho potrebuje repertoár Opery Slovenského národného divadla? V aktuálnej, o pár dní uzavretej sezóne, keď sa pravdepodobne (vychádzajúc z koncepcie…