Nová mozartovská nahrávka Jany Kurucové

Interpretácia opier Wolfganga Amadea Mozarta sa na Slovensku citeľnou tradíciou pýšiť nemôže. Nebyť veľkých sólistických mien, ktoré ju založili a šírili predovšetkým v zahraničí (Lucia…

Autentický Čajkovskij na populárnější vlně

Bratislavské hudobné slávnosti vo svojej tretine ukázali, že ich profilovanie na festival kvalitných interpretov a kontrastnosť hudobných druhov, sú stále atraktívne. Po komorných súboroch (Musica aeterna,…