Blýská se na lepší časy pro umělce v soukromém sektoru?

  1. 1
  2. 2

Kulturní sféra jedná s ministerstvy kultury, průmyslu i financí, a v případě nutnosti se také obrací na vicepremiérku Alenu Schillerovou a premiéra Andreje Babiše. Důležitou spojkou v jednání je poslankyně Marcela Melková, která navrhuje, s kým se v dané problematice spojit či řeší dotazy s konkrétními lidmi v součinnosti s Kulturní sférou. „Často se prokáže, že opravdu ke kultuře nelze přistupovat jako k jednomu celku, protože některé body nejsou v určitých profesích akceptovatelné, ale v jiných lze akceptovat například různé výjimky,“ říká Lukáš Vilt. „Rádi bychom udrželi naši nezávislost a snažíme se sehnat soukromé investory/mecenáše pro náš spolek, abychom mohli s čistým štítem fungovat bez státních dotací, které jsou pro mnoho podobných organizací velmi skličující,“ doplňuje.

Lukáš Vilt (foto archiv umělce)

Mezi dlouhodobé cíle Kulturní sféry patřívytváření kvalitních pracovních podmínek pro OSVČ, prosazení statutu výkonného umělce/zaměstnance. Po ukončení pandemie plánuje fungovat dál – rozvíjet aktivity a podněty ke zlepšení pracovních podmínek, které dostává denně od lidí z umělecké branže.

Kulturní sféra spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a sociálních věcí na náhradních pracovních nabídkách. Ve spolupráci s Úřady práce se snaží nabízet umělcům krátkodobé nouzové řešení typu zubní asistent, grafický designer atp. K těmto snahám zaznělo již v médiích několik kritických názorů. Lukáš Vilt však stanovisko hájí: „Jistě to není dlouhodobé řešení. V tiskové zprávě ÚP je také napsáno, že tato agenda je pomocná ruka při hledání dočasného zaměstnání. Tato pracovní místa vygenerovaná po celé české republice napříč profesemi jsou určená pro ty, kteří jsou ve velké tísni a opravdu si hledají zaměstnání v jiném oboru, protože musí uživit své rodiny a zaplatit finanční závazky. Zde jsme narazili u některých uměleckých profesí, že to je nemyslitelné, aby vypadli ze své umělecké profese a po půlroce se k ní vrátili. Tomu rozumím a naprosto respektuji. Ale organizace Kulturní sféra pod svá křídla přibírá také další profese jako jsou technické složky (jevištní technici, garderoba, maskéři, produkční a další), ale i některé umělecké profese, které nemusí mít denní dril a mohou si dovolit na pár hodin v týdnu přivýdělek v jiném oboru a ohlas od těchto lidí máme pozitivní. Každý, kdo se živí v kultuře jakoukoliv profesí, tak musí svou profesi milovat. Bez toho to nejde. Právě proto věřím, že většina lidí se bude chtít vrátit na svá místa, ale jistá obava z budoucnosti zde bude i nadále. Téměř rok se potýkáme s pandemií koronaviru a nejen kulturní systém absolutně selhal. Konkrétně v soukromém sektoru kultury se prokázala absolutní neznalost tohoto sektoru. Právě proto jsem přesvědčený, že statut výkonného umělce/zaměstnance je více než důležitý k tomu, aby vše fungovalo jako před pandemií a všichni mohli pracovat a rozvíjet svou profesi dál s vědomím, že už budou mít lidské podmínky pro fungování.“

Jedině budoucí vývoj zodpoví otázku, zda takové krátkodobé opuštění profesní dráhy nebude znamenat například masivní odliv některých uměleckých profesí, či ochuzení výběru v oblasti uměleckých oborů.

4.7 3 votes
Ohodnoťte článek

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments