175 let od úmrtí Felixe Mendelssohna-Bartholdyho

  1. 1
  2. 2
Před 175 lety zemřel německý skladatel, klavírista, varhaník a dirigent, autor období raného romantismu Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Felix Mendelssohn-Bartholdy (foto: Autor neznámý)
Felix Mendelssohn-Bartholdy (foto: Autor neznámý)

Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy se narodil 3. února 1809 v německém Hamburku. Jeho otec Abraham se živil jako bankéř, dědeček Moses byl významný filozof a průkopník židovského osvícenství. Abraham Mendelssohn se ještě před Felixovým narozením zřekl židovského náboženství – se svou ženou se rozhodli, že Felixe v rozporu s židovskou tradicí nenechají obřezat. Felix a jeho sourozenci (Paul, Fanny a Rebecka) byli zpočátku vychováváni bez vyznání. 21. března 1816 je při soukromém obřadu v rodinném bytě v Berlíně pokřtil reformovaný evangelický farář jeruzalémské církve, při čemž Felix dostal další jméno Jakob Ludwig. Abraham a jeho žena Lea byli pokřtěni v roce 1822 a formálně přijali příjmení Mendelssohn-Bartholdy (které používali od roku 1812) pro sebe i pro své děti.

Mendelssohn vyrůstal v intelektuálním prostředí. Častými návštěvníky salonu, který jeho rodiče hostili ve svém domě v Berlíně, byli umělci, hudebníci a vědci, mezi nimi diplomat a filozof Wilhelm von Humboldt, přírodovědec Alexander von Humboldt a matematik Peter Gustav Lejeune Dirichlet (za kterého se později provdala Mendelssohnova sestra Rebecka).

Lea učila svého syna Felixe od jeho šesti let hře na klavír. Později se všemi sourozenci docházel na hodiny klavíru ke skladateli Ludwigu Bergerovi. V roce 1816 se v Paříži učil u francouzské klavíristky a skladatelky Marie Bigot. O tři roky později navštěvovali Felix a Fanny hodiny kompozice a kontrapunktu u německého skladatele a dirigenta Carla Friedricha Zeltera, který později Mendelssohna seznámil s básníkem Johannem Wolfgangem Goethem. Zeltera mu jako učitele téměř jistě doporučila jeho teta Sarah Levy, která byla žákyní Wilhelma Friedemanna Bacha a mecenáškou Carla Philippa Emanuela Bacha.

Své první veřejné koncertní vystoupení absolvoval pravděpodobně v devíti letech, kdy se zúčastnil komorního koncertu za doprovodu dua lesních rohů. Od útlého věku byl plodným skladatelem. V době dospívání často prováděl svá díla doma se soukromým orchestrem pro společníky svých zámožných rodičů z řad berlínské smetánky. Mezi dvanáctým a čtrnáctým rokem věku napsal pro tyto koncerty třináct smyčcových symfonií a řadu komorních skladeb.

Ve svých třinácti letech zkomponoval svou první významnější skladbu, Klavírní kvintet op. 1, která vyšla tiskem v roce 1823 v Berlíně. V té době složil své první smyčcové symfonie bez opusových čísel, které téměř upadly v zapomnění.

V roce 1824 studoval kompozici u skladatele a klavírního virtuosa Ignaze Moschelese, který ve svých denících přiznal, že Mendelssohna nemá co nového naučit. Později se z nich stali kolegové a přátelé.

Úspěch se dostavil v jeho patnácti letech, když zkomponoval Symfonii č. 1 c moll, op. 11. Své mimořádné hudební nadání ukázal o rok později Smyčcovým oktetem Es dur. Mezi jeho další významná raná díla patří předehra k Shakespearově hře Sen noci svatojánské, kterou složil ve svých sedmnácti letech, v roce 1826. Mendelssohnova pátá opera Die Hochzeit des Camacho měla premiéru v Berlínské královské opeře v roce 1827. Po neúspěchu této inscenace již žádnou operu nedokončil.

V roce 1825 se v Paříži seznámil s italsko-francouzským skladatelem Luigim Cherubinim. Když zjistil, jaký má Mendelssohn talent, apeloval na jeho otce, aby se plně zaměřil na hudební dráhu. V roce 1827 byl přijat na berlínskou univerzitu, kde docházel na přednášky z dějin literatury, estetiky, filozofie, filologie, zeměpisu, zoologie, fyziky a historie.

Ve svých dvaceti letech dirigoval v Berlíně Matoušovy pašije a jednou provždy tak vrátil světu Bacha. Téhož roku odjel do Anglie, kde sklízel úspěch jako dirigent a klavírista. Británie mu byla inspirací pro zkomponování předehry HebridySkotské symfonie (Symfonie č. 3 a moll). V letech 1830–1832 cestoval po celé Evropě, kde ho publikum pozitivně přijalo.

Po Zelterově smrti v roce 1832 měl Mendelssohn naději, že se stane jeho nástupcem na postu dirigenta Sing-Akademie zu Berlin, ale při hlasování v lednu 1833 ho porazil skladatel Carl Friedrich Rungenhagen. Důvodem neúspěchu mohlo být Mendelssohnovo mládí či židovský původ. Po tomto odmítnutí Mendelssohn v následujících letech dělil většinu svého profesního času mezi Británii a Düsseldorf, kde byl v roce 1833 jmenován hudebním ředitelem. Jednalo se o jeho první placenou funkci hudebníka.

Na jaře roku 1833 řídil Mendelssohn Dolnorýnský hudební festival v Düsseldorfu, který zahájil provedením oratoria Izrael v Egyptě Georga Friedricha Händela, připraveného podle původní partitury, kterou našel v Londýně. To urychlilo händelovské obrození v Německu, podobně jako se znovu probudil zájem o J. S. Bacha po provedení Matoušových pašijí. Mendelssohn spolupracoval s dramatikem Karlem Immermannem na zlepšení místní divadelní úrovně a poprvé vystoupil jako operní dirigent v Immermannově inscenaci Mozartova Dona Giovanniho na konci roku 1833, kde se rozhořčil nad protesty publika kvůli ceně vstupenek. Jeho frustrace z každodenních povinností v Düsseldorfu a z provincionalismu města ho vedla k tomu, že se koncem roku 1834 vzdal svého místa. Měl nabídky z Mnichova i Lipska na významné hudební posty, konkrétně na vedení mnichovské opery, redaktora prestižního lipského hudebního časopisu Allgemeine musikalische Zeitung a vedení orchestru lipského Gewandhausu – tuto nabídku v roce 1835 přijal.

V Lipsku se Mendelssohn soustředil na rozvoj hudebního života města a spolupracoval s orchestrem, operou, Thomanerchorem (jehož býval ředitelem Bach) a dalšími městskými sborovými a hudebními institucemi. Byl zavalen nabídkami od začínajících skladatelů, mezi nimiž byl i Richard Wagner, který předložil svou ranou symfonii, jejíž partituru Mendelssohn k Wagnerově nelibosti ztratil.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


5 1 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments