Carissimiho Missa L’Homme armé u sv. Martina ve zdi

Po návratu z koncertu Collegia 419 jsem ani chvíli neváhal, abych se s Vámi alespoň na pár řádcích podělil o radost z krásného nejen hudebního zážitku v kostele sv. Martina ve zdi v Praze (23.4.2013).

Collegium 419 je vokální soubor, který se specializuje na hudbu 16.-18. století. Zaměřuje se na poučenou interpretaci vokálních a vokálně-instrumentálních děl vrcholné renesance, raného a vrcholného baroka. Uměleckým vedoucím je Čeněk Svoboda.Soubor si ve svém probíhajícím koncertním cyklu Dibolus in Musica zvolil právě uplatnění světských motivů (šansonů, popěvků apod.) v renesanční hudbě. Skladatelé využívali mnohdy světská témata při kompozici mešních ordinárií. Výsledkem byla mše, které se říkalo parodická, což nebylo myšleno nijak hanlivě. Včerejší program nám nabídl velkolepou kompozici Giacoma Carissimiho Missa L’Homme armé v poměrně neobvyklém obsazení pro tři čtyřhlasé sbory, která již vybočuje z řady renesančních mší na toto téma. Použití bassa continua nás již směřuje k benátské škole začínajícího baroka.Vlastní mešní kompozice byla pak proložena několika madrigaly génia raného baroka Claudia Monteverdiho. Šlo o dramaturgicky zajímavý průřez více než padesáti lety, kdy Monteverdi madrigaly komponoval (například Non sis levava ancor l ‚alba novella – II. Kniha z r. 1590, Piange e sospira IV. Kniha z r. 1603).

Mě však osobně nadchlo především neskonalé zaujetí vlastního provedení v podání souboru Collegium 419. Nejen technická vyzrálost, ale především výrazové a vnitřní zaujetí přímo čišelo z každého detailu. Posluchač byl, pokud byl ochoten, vtažen do mohutného chvalozpěvu nejen na velikost Stvořitele při mešní kompozici, ale i na bolest a trýzeň z nenaplněné milostné touhy v madrigalech. Je obdivuhodné, jak se podařilo souboru, který zdaleka netvoří jen členové profesionálních vokálních soborů vystihnout velmi jemné a hluboké afekty a emoce, které v sobě tyto skladby zajisté obsahují.

Byl jsem nadšen a neutuchající potlesk byl dokladem, že jsme se u Martina ve zdi toho večera mohli doslova dotknout věčnosti, jak velmi osobně zmínil v programovém letáku sám umělecký vedoucí Čeněk Svoboda. Gratuluji, děkuji a přeji celému souboru vše dobré.

www.collegium419.cz

(s použitím programového letáku)

I váš text rádi v této rubrice uveřejníme. Naše adresa: [email protected]  

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky