Covent Garden propustí několik set zaměstnanců

Královská opera v Londýně (ROH) potvrdila své rozhodnutí propustit několik set zaměstnanců, jejichž pracovní úvazky vyhodnotila jako nadbytečné.
Royal Opera House Covent Garden (foto Yang Liu Corbis)

Rozhodnutí se snaží usnadnit světoznámému opernímu domu, aby přečkal náročnou situaci způsobenou pandemií koronaviru. Informoval o tom anglický magazín The Stage.

Výkonný ředitel ROH Alex Beard prohlásil, že krize způsobená pandemií koronaviru je natolik vážná, že se operní dům nevyhne výraznému snížení nákladů na provoz. Stane se tak i navzdory významné finanční podpoře, kterou ROH obdrží od britské vlády.

Celkový počet propuštěných ještě není vyčíslen, ale proces propouštění a rušení krátkodobých úvazků již začal. Propouštění se dotkne i zaměstnanců s dlouhodobými smlouvami.

Po dobu celého léta se bude intenzivně jednat o nezbytnosti jednotlivých úvazků a mezi zaměstnanci opery se tak šíří silný strach o místo.

Královská opera zaměstnává několik stovek stálých zaměstnanců v každém ze svých oddělení, od pracovníků v šatnách po techniky scény.

Shawn McCrory, pracující v Covent Garden jako příležitostný jevištní technik, uvedl, že jeho mzdy budou od konce července přerušeny. On i jeho kolegové v této situaci spoléhali na výdělek plynoucí z práce pro operní dům, protože nemají nárok na finanční podporu pro osoby samostatně výdělečně činné právě kvůli částečnému úvazku pro ROH.

McCrory napsal Beardovi žádost o přehodnocení jeho rozhodnutí o rušení úvazků, které jsou životně důležité pro každodenní provoz organizace. „Každý plný úvazek stálého technika v ROH si ročně žádá sedm týdnů příležitostného zaměstnání navíc, tedy na pokrytí svátků, dovolené, nemocenské či nepřítomnosti z důvodu školení. A to nebereme v potaz zájezdy a dlouhodobou nepřítomnost. Jsme nedílnou součástí úspěšného fungování provozu opery a jejích produkcí,“ uvádí McCrory a podotýká, že náklady na udržování příležitostných zaměstnanců jsou mnohem nižší než vydržování zaměstnanců stálých. McCrory obdržel odpověď do několika hodin od přijetí žádosti, ve které ho Beard informoval, že jakákoliv podpora nebude možná.

Vedoucí odborů Philippa Childs uvedla, že odbory vedou s vedením ROH intenzivní dialog. „Jsme si dobře vědomi toho, že se kulturním institucím stále nedostává běžného příjmu a jejich perspektiva prodeje vstupenek v dohledné době je mizivá. Vláda však oznámila záchranný balíček pro divadlo a umění, a na základě toho jsme i naléhali na Královskou operu, aby pozastavila své návrhy na restrukturalizaci. Představa, jakou podporu by mohla instituce obdržet, ať už se bude jednat o grant nebo půjčku a kdy by se mohla uskutečnit, je zatím nejasná,“ říká Philippa Childs a dodává: „Každý den prodlení tak způsobuje další škody a prohlubuje tak současnou krizi.“

ROH naznačilo, že propustí okolo 400 zaměstnanců. Další média však spekulují o konečném počtu okolo 750 propuštěných. Již 400 propuštěných příležitostných pracovníků zahrnuje hudebníky, uvaděče i pracovníky restaurací. K tomu dalších 350 zaměstnanců nedostalo výplatu za nucenou dovolenou, protože jejich práce nebyla shledána jako nezbytná. Členové orchestru a sboru dostávají 80 procent platu. Tanečníkům z Královského baletu byla tento týden zrušena nucená dovolená a byli opět povoláni ke zkoušení.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky