Baletní panorama Pavla Juráše (39)

    Tentoraz:  - Najlepšia možnosť v Česku dotknúť sa veľkého baletného sveta - Festival Zlatá Praha - „Neumeiera jsme pozvali do našeho doprovodného programu“, hovorí riaditeľ…