Sen Gerontiův v Ostravě

Možná při pražskojarním pohledu tak trochu stranou pozornosti, avšak už při jen trochu větším nadhledu jako jedna z velkých květnových událostí hudebního života u nás. Tak…