Dokument: Návrh transformace Národního divadla jako zadání pro výběr generálního ředitele

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Cílem transformace na nový typ právnické osoby (právnických osob) je vytvoření vyhovujících legislativních, ekonomických a řídících podmínek pro divadelní tvorbu. Jedná se zejména o odstranění překážek v personální a mzdové politice, o zajištění střednědobého financování, rovnováhu mezi pravomocemi a odpovědností, posílení odborné složky řízení, o dosažení maximální transparentnosti financování včetně nezpochybnitelného systému kontroly a vyšší míru provozní, ekonomické i personální flexibility odpovídající specifickým požadavkům vzniku a uvádění živého profesionálního umění.

Zdůrazňujeme rovněž, že navrhovanou transformaci nelze provést bez nutných transformačních nákladů.

Garanční rada

Po přechodnou dobu, kdy bude Národní divadlo příspěvkovou organizací, bude nutné zřízení garanční rady pro Národní divadlo. Garanční radu jmenuje ministr kultury jako svůj poradní orgán, s nímž bude konzultovat zásadní personální a další otázky při řízení ND. Půjde o pětičlenný orgán, který bude zajišťovat kontinuitu uskutečňování předloženého projektu.

Dva členy rady jmenuje designovaný generální ředitel ND, tři členy jmenuje MK. Garanční rada by měla začít pracovat po ukončení činnosti současného Týmu expertů a měla by působit až do okamžiku transformace ND na jinou právní formu. Doporučujeme, aby v zájmu zajištění kontinuity někteří členové Týmu expertů pokračovali v práci v tomto poradním  orgánu, aby mohli garantovat realizaci předkládané koncepce. Funkční období garanční rady není spojeno s funkčním obdobím ministra kultury. Garanční rada nebude suplovat pravomoci správní rady a nebude dalším stupněm řízení divadla. Její pravomoci a odpovědnost stanoví MK zvláštním předpisem. Po provedení právní transformace práce garanční rady skončí.

2. Princip jedné opery

Fúzí dvou operních domů Státní opery Praha a Opery  Národního divadla vznikla nepřehledná vnitřní struktura, ve které nejsou jasné kompetence a kterou lze jen velmi obtížně řídit. Nejnaléhavějším a prioritním úkolem  nově jmenovaného ředitele bude tuto situaci systémově a personálně vyřešit.

Předkládaná koncepce Národního divadla počítá s tím, že stát provozuje a financuje jeden operní soubor, a to s takovými parametry, které by umožňovaly umělecký provoz popsaný v této koncepci. V případě Opery se počítá s uměleckou činností ve všech třech historických budovách. 

Další parametry včetně součinnosti souborů baletu a opery musí vycházet z důkladné analýzy uměleckých, provozních a výkonových ukazatelů, kterou zpracuje nově designovaný generální ředitel ND.

Jak vyplývá z popisované situace a zásad, bude nutné v realisticky krátké době provést důkladnou a podrobnou analýzu systémů řízení a personálního zabezpečení uměleckých i neuměleckých činností a jejich následnou optimalizaci.

3. Princip autonomie

Jak již bylo popsáno výše, mnohé problémy současné  podoby Národního divadla vyplývají z přílišné centralizace, neujasněných kompetencí a odpovědností. Jediný způsob, jak tento stav napravit, je směřování k maximální možné autonomii jednotlivých souborů, na kterou je navázána i jejich dislokace. Jasným spojením souboru a konkrétní budovy dojde k přehlednému vymezení kompetencí. Provoz tří souborů ve třech historických budovách je limitován řadou historických souvislostí a z nich vyplývajících komplikovaných provozních nároků. Nově navrhovaný systém musí umožňovat uvádění děl v prostředí, jež pro ně byla původně určena a ve kterých je diváci chtějí vnímat. Přidělit jednotlivé domy souborům k výhradnímu užívání proto nelze. Provázanost divadelního provozu bude v podmínkách Národního divadla vždy větší než například v případě vídeňského divadelního holdingu.

Maximální odpovědnost a autonomie souborů by měla být vyjádřena jasnou hierarchickou strukturou, finanční samostatností i odpovědností za přípravu a uvádění inscenací včetně provozních a produkčních parametrů a nákladů.

Dislokace souborů a jejich autonomie

– V budově Státní opery působí Opera Národního divadla a Balet Národního divadla. Soubor Činohry Národního divadla užívá Stavovské divadlo a po přestavbě i prostor budovy Nové scény.

– Ve Stavovském divadle bude uchován prostor pro hudebně divadelní provoz například typu mozartovské opery.

– Správa jednotlivých objektů bude v působnosti souborů, které v dané budově realizují svou činnost, v případě historické budovy Národního divadla spadá do kompetence generálního ředitele.

– Navrhovaná struktura předpokládá vytvoření společné servisní organizace zajišťující efektivně některé činnosti jako např. výrobu kostýmů a dekorací, dopravu, obchod a další.

Provoz v Historické budově Národního divadla

Specifické bude postavení historické budovy Národního divadla, kterou je možno stále považovat za symbol národních emancipačních snah a symbol české kulturní svébytnosti. Její programové zaměření je klíčové pro vnímání naší kulturní identity širokou veřejností.

Z hlediska divadelního provozu je historická budova ND poznamenána mnoha dispozičními  kompromisy, které se datují již od dob jejího vzniku. Budova je vhodná zejména k uvádění české opery, klasických činoherních titulů a baletních inscenací středního rozsahu. Z toho vyplývá následující řešení:

– Budova Národního divadla nebude obsazena žádným souborem, má své programové a dramaturgické vedení, umělecko-technický personál atd. Spadá přímo pod generálního ředitele.

– Balet, Opera a Činohra připravují projekty, jež plně respektují historické a společenské důvody vzniku Národního divadla a jeho poslání.

– V budově Národního divadla by se měla prezentovat i další česká divadla.

– V budově Národního divadla pravidelně hostují významné zahraniční baletní, činoherní a operní soubory.

Nová scéna

V souvislosti s výše uvedeným záměrem je třeba vyřešit zásadní prostorový problém, a tím je neexistence odpovídající činoherní scény pro moderní a současnou dramatiku. Tento problém lze částečně řešit rekonstrukcí a úpravou současného prostoru Nové scény na moderní činoherní divadlo nejlépe s variabilním uspořádáním hlediště a jeviště. Vzorovým prostorem pro tento záměr může být například scéna Cottsloe v National Theatre v Londýně s možností variabilního uspořádání a kapacitou 200  – 400 míst. Tato investice je nevyhnutelná, současná podoba Nové scény rekonstrukci naléhavě vyžaduje již s ohledem na neúnosné opotřebení a nevyhovující parametry. Je rovněž absolutně nezbytné, aby MK ve spolupráci s vedením ND stanovilo střednědobou investiční strategii zahrnující i nutnou rekonstrukci budovy Státní opery. Realizace rekonstrukcí a investic musí jít ruku v ruce s jednotlivými fázemi transformace.

Cílový stav

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat


5
Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment
3 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
MilHo

“Současné velmi vážné obtíže vyplývající z postavení příspěvkové organizace a způsobu jejího řízení ze strany Ministerstva kultury vyvrcholily rozhodnutím ministra o zrušení příspěvkové organizace Státní opera Praha a faktickým sloučením souborů Státní opery Praha se soubory opery a baletu Národního divadla” To není tak úplně pravda. Sloučeni byli operní sólisté a balet (i když podivně). Paralelně zůstávají 2 sbory a 2 orchestry. V dokumentu se píše, že v budově SO působí Opera Národního divadla a Balet Národního divadla. Moc by mě zajímalo, co je tedy Opera Národního divadla? Který je to sbor a orchestr ze současných dvou? Případně jak toto… Číst vice »

JP

No jasně že to znamená konec orchestru i operního sboru Státní opery. To se ví už delší dobu, že je Burian zruší… Upřímně: Když nebudou 2 Rusalky, 2 Traviaty, 2 Kouzelné flétny, Mloci nebo předpotopní Rigoletto nebo Nabucco, žádná škoda to nebude…

Viola

Pro JP. Upřímně. Nechci Vám kazit škodolibou radost, ale ono to tak lehké a jasné (jako v případě baletu) nebude. Členové obou souborů jsou rovnocennými zaměstnanci ND. Argumentace zdvojenými tituly je planá. Traviata je jen jedna a kdyby bylo dublování uznáno za nevhodné, je velmi snadné tento stav upravit. Mloci byli psáni na objednávku pro ND. To, že je rozhodnutím vedení musela uvést SOP, nelze brát k tíži souboru SOP.

Barbar.ka

Neumím posoudit do jaké míry je navrhovaná transformace života schopná, ale zajímalo by mne, zda tuto koncepci někdo probral s ministerstvem financí a hlavně s p. ministrem. Při slučování ND a SO se taky slibovala navyšování – dorovnání platů a pokud je mi známo, tak se platy spíše snižovali. Vytvoření jakési umělecké rady, co bude dohlížet na ND mi přijde spíš jako dobrá trafika pár kamarádů kohokoli. A ti budou hrazeni z jakých mzdových prostředků? Z MK nebo ND? Možná až se bude jednou takováto komise zase tvořit, tak by bylo vhodné, aby si její členové se zaměstnanci ND jen… Číst vice »

Ctirad

Do ND jsem začal chodit v době, kdy se hrálo v ND, Smetanově divadle a Tylově divadle. Opera měla jeden soubor sólistů, dva sbory (kvalitně vedené M. Malým a V. Jankovským) a dva dobré orchestry s řadou výborných dirigentů (Krombholc, Gregor, Vašata, Kout, Liška, Tichý). Opera hrála na všech scénách a vedení jednotlivých souborů se dokázala jednoduše dohodnout, co se kde bude hrát. Zase je to jenom o kvalitním a schopném vedení. Má-li transformovaná opera ND jako jeden soubor hrát také na třech scénách, bude to muset zase být jeden velký soubor s velkým orchestrem a sborem, který se bude… Číst vice »