FOK uvede ve velikonočním týdnu Gesualda i Dvořákovu Stabat Mater

Pražští symfonikové společně s Kühnovým smíšeným sborem tradičně před Velikonocemi uvedou Stabat mater Antonína Dvořáka. Dirigovat bude tentokrát hlavní hostující dirigent FOK Jac van Steen a v sólech se představí špičková sestava: sopranistka Elizabeth Atherton, altistka Jana Kurucová, tenorista Richard Samek a basista Štefan Kocán. Koncerty se konají 17. a 18. dubna 2019 ve Smetanově síni Obecního domu. Před koncertem 17. 4. se uskuteční setkání s umělci v salonku „Cukrárna“ Obecního domu. V komorní řadě FOK uvede 16. dubna Zpěvy svatého týdne vyhlášený vokální belgický soubor Graindelavoix, který svými hlasy vnese do Šedivého úterý kontemplativní světlo.
Jac van Steen, FOK (zdroj FOK / foto Petr Dyrc)

Kompozici Stabat Mater na text středověké sekvence, jímavého obrazu truchlící Panny Marie pod křížem, začal Antonín Dvořák psát v únoru 1876. Za impuls ke zhudebnění sekvence bývá považováno úmrtí skladatelovy dvoudenní dcerky Josefy. Roli sehrála i Dvořákova varhanická funkce v kostele sv. Vojtěcha, při níž se setkal s mnoha inspirativními duchovními díly. Na konečné vypracování skladby měla jistě vliv tragédie Dvořákových v létě 1877, kdy jim během dvou měsíců zemřely další dvě děti. Toto oratorium je emočně i hudebně nabitá skladba pro čtyři sólisty, sbor a orchestr, která svým poselstvím neodmyslitelně k Velikonocům patří.

ANTONÍN DVOŘÁK: Stabat mater op. 58
Smetanova síň, Obecní dům, 17. a 18. 4. 2019 od 19:30 hodin

Elizabeth ATHERTON | soprán
Jana KURUCOVÁ | alt
Richard SAMEK | tenor
Štefan KOCÁN | bas
KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR
Jaroslav BRYCH | sbormistr
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
Jac van STEEN | dirigent

Graindelavoix (foto archiv FOK)

Na rozdíl od konvenčních souborů staré hudby, které se snaží o maximální jednotu společného souzvuku, zpěváci Graindelavoix nalézají velmi osvěžující rovnováhu mezi zněním jednotlivých charakteristicky zabarvených hlasů a vzájemným souzvukem. Takovou skupinu lidí může strhnout jen jedinec vskutku sugestivní, jakým rodák z Antwerp, vedoucí ansámblu, muzikolog a antropolog Björn Schmelzer, je. Symbolicky z Antwerp, neboť Antwerpy bývaly jedním z ekonomických i kulturních středobodů světa, a to právě v 16. století, ve kterém žil a tvořil italský experimentátor a bouřlivák Carlo Gesualdo da Venosa.

GRAINDELAVOIX & GESUALDO
Kostel sv. Šimona a Judy, 16. 4. 2019 od 19:30 hodin

Tenebrae Responsoria
Lekce a antifony dle Cantus Ecclesiasticu
(Giovanni Domenico Giudetti)

GRAINDELAVOIX
Björn SCHMELZER | umělecký vedoucí

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat