Generace X: nový projekt Michala Záhory spojil tanec a sociologii

  1. 1
  2. 2

Ve stresu propadá nervózním tikům, choulí se do sebe a chrání pohybem v kruhu. Chce jít stále vpřed, ale je stahována neviditelnou silou zpět. Jindy přechází do uvolněné pohybové meditace, chce se rozletět vzhůru a svůj prožitek obrací dovnitř do sebe. Z ustrašené ženy sebevědomou. A pak se zase spokojený úsměv mění v křečovitou grimasu a nakonec němý výkřik zoufalství nad falší vynuceného optimismu, masky, kterou nezřídka nasazujeme před okolním světem. Výraz duše zhmotněný v těle vede diváka labyrintem pocitů cizích bytostí, pomáhá cítit a chápat, různé situace, různé pocity. Generace X koncentrovaná v jedné své zástupkyni je plná rozporů, vnitřních i těch, které přicházejí z vnějšího světa, hledá chvíli klidu uprostřed chaosu, cítí nutnost reagovat na podněty, nezastavovat se, ale i občas sklouznout po vnitřní vlně zklidnění. V choreografii nehledejme nové tvarosloví, ale okamžik prožitku, intenzitu vyjádření, jehož se divákům stoprocentně dostává. Vystoupení doprovází hudba, jež je spolu s decentním light designem jediným, co dokresluje atmosféru, nevtíravě a s jasnými rytmickými linkami, souznějícími s choreografií (autorem hudby je Tomáš Procházka ze skupiny Handa Gote).

Dodatečně se můžeme snažit identifkovat náznaky situací a esenci pocitů, které nám zprostředkovala tanečnice svým tělem, s písemnými výpověďmi na papíře. Bez doplňujících informací by nebylo jak přečíst a identifikovat námět představení, to ovšem ani není cíl a domnívám se, že poskytnout samostatný text je rozumné řešení, pokud je úmyslem tvůrců promluvit o zcela konkrétním tématu a neponechávat výklad na fantazii diváka, který by jinak tanec přefiltroval přes osobní zkušenost a neřízenou sérii asociací. Konkrétní fakta, údaje a myšlenky nelze tancem vyjádřit. Neverbálně lze mnoho sdělit pantomimou, ale k vyjádření bohatství myšlenek jsme zatím lepší kódovací systém než ten sestávající ze slov a vět nevymysleli. Tanec zato umožňuje vyjádřit nezměrné množství pocitů a emocí, v tak jemných odstínech, kterých slovem schopni nejsme, a to zcela bezprostředně a fyzicky, bezkontaktním přenosem esence z člověka na člověka, ne nepodobným telepatii. Pro naladění na emoci není slov zapotřebí. Vítám tvůrčí uvědomění, že jedno lze podpořit druhým, s vědomím limitů, s vědomím výhod, s uvážlivým výběrem prostředků z obou stran. Kdo si chce ponechat svobodu představ a asociací, jednoduše texty odloží a nenechá se jimi navádět.

Michal Záhora – Generace X: Helena Arenbergerová (foto Dragan Dragin)

Aby se výpověď o jedné generaci nestala jednostrannou… „Generace X“ je jen jednou z mnoha modelových „generací“, jež sociologové přizdobují písmeny jako odlišujícím kódem, zkoumají jejich společné vlastnosti, názory, chování i výzvy, kterým čelí v proměnách světa. Je tendence zabývat se skupinami narozenými po roce 1989, což je logické, protože tento letopočet patří k těm zlomovým, a data lze sbírat v reálném čase, není třeba je získávat orální historií apod. Medializací těchto výzkumů ovšem hrozí určité zjednodušení pohledu na společnost a její vývoj. Neměl by se totiž vytvářet dojem, že někde někdy existovala generace, které se nepotýkala s problémy a nečelila komplikovaným výzvám, že to je jen problém současného světa. Protože takový omyl by mohl vést k dalšímu prohlubování rozdílů, které již nyní generační vztahy trápí. Ať jdeme do minulosti, jak chceme daleko, vždy nacházíme zlomová období a v jejich středu ty, kteří se do nových podmínek narodili, tudíž je považovali za přirozené, a ty, kteří se s nimi museli vypořádávat jako s něčím novým.

Jen v naší zemi je jich požehnaně. Předrevoluční doba normalizace přinášela tlak na jakousi podvojnou existenci, kdy člověk jinak mluvil a jednal na veřejnosti, ve škole, práci, a jinak v soukromí, ačkoli ti, kdo v této době prožili dětství a mládí v dobrém hmotném zabezpečení, mohli být se svou situací zcela spokojeni (a není rozumné jim to zazlívat a vyčítat); generace, která v rozpuku mládí prožila 60. léta, byla konfrontovaná s nástupem normalizace; generace mladá v 50. letech byla konfrontovaná s pádem kultu osobnosti nebo s hrozbou, kterou přinesla kubánská krize, rozpadem iluzí o tom, že je možné dosáhnout spokojeného života v míru bez strachu z budoucnosti; generace narozená za války prožila několik období, kdy se o světě dozvídala informace, který si zcela odporovaly, a žila v naprostém ideovém zmatku; předchozí generace se musela vyrovnat s válkou a životem v protektorátu, strachem a i ztrátami; generace meziválečná se musela vyrovnat s ekonomickou krizí a velkými sociálními rozdíly; předchozí zase s hrůzou a šokem první světové války, zániky monarchií a vznikem republikánských systémů, předchozí generace čelily modernizaci, průmyslové revoluci – každá byla někdy nucena v něčem výrazně změnit životní styl a vyrovnat, či nevyrovnat se s takovou změnou. Podmínky se mění stále a jsou stále nepředvídatelné a nevypočitatelné.

A i když pro potřeby humanitních věd a jejich výzkumu složí k dobru dělit společnost na generace, nemělo by toto dělení podporovat dojem, že jde o nepropustně oddělené skupiny, které snad i stojí proti sobě a je jedna je zodpovědná za štěstí či problémy té druhé. Vinou není věda, která tyto modely využívá, ale necitlivá i neinformovaná činnost médií, jež zjednodušují již zjednodušené (každý model je zjednodušením, redukcí reality) a vytváří představu ostrých hranic tam, kde nejsou, nebo jsou alespoň propustné jako buněčná membrána. Není žádné my a oni, jen lidstvo, které klopýtá do neznámé budoucnosti.

 

Generace X
Koncepce, choreografie a režie: Michal Záhora
Tvorba a tanec: Helena Arenbergerová
Námět, výzkumná fáze, tvůrčí spolupráce: Tereza Krčálová
Hudba: Tomáš Procházka
Kostýmní spolupráce: Terezie Dvořáková
Odborná konzultace: Martin Buchtík (STEM – Ústav empirických výzkumů pro demokracii)
Kurátor projektu a produkce: Honza Malík & Pulsar z.s.

Premiéra: 21. 10. 2019, divadlo Ponec

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na