Haydnovo Stvoření v Plzni: Malá srozumitelnost textu a rušivé projekce

  1. 1
  2. 2

Aby posluchač mohl Haydnovo působivé zhudebnění textu sledovat a mít z něj potěšení, je třeba, aby zpívanému slovu bylo rozumět. To je však v plzeňském provedení zásadní problém. Srozumitelnost textu Stvoření byla nízká, lepší byla u pánů než u dam. Není to jen záležitost jednotlivých pěvců, ale i celého nastudování. Příčinou tu není cizí řeč – němčina, ale neúměrná snaha zpívat v expresivním legatu. Jako patetická ariosa zazněly i některé recitativy. Nelze se odvolávat na titulky (ostatně špatně čitelné na světlém podkladě), protože zřetelně zpívaný text by neměl být posluchačem čten, ale měl by být stejně jako hudba součástí sluchového vjemu.

Joseph Haydn: Stvoření – Tomáš Kořínek – Divadlo J. K. Tyla v Plzni, 23. dubna 2022 (zdroj Divadlo J. K. Tyla v Plzni, foto Irena Štěrbová)
Joseph Haydn: Stvoření – Tomáš Kořínek – Divadlo J. K. Tyla v Plzni, 23. dubna 2022 (zdroj Divadlo J. K. Tyla v Plzni, foto Irena Štěrbová)

Jana Sibera, vedená patrně snahou o dramatičtější výraz, zatížila při provedení Gabrielova exponovaného virtuózního partu svůj jasný perlivý soprán, a tak utrpěla jak srozumitelnost textu, tak i působivá lehkost jejích koloratur oceňovaná při jiných vystoupeních. Také Jan Hnyk se jako Rafael snaží svůj krásný zvučný hlas barvit do temnějšího témbru, čímž se i on připravuje o zřetelnost artikulace a vyrovnanost celkového hlasového projevu, která tentokrát nebyla ideální. Úloha Adama a Evy připadla Jiřímu Hájkovi a Radce Sehnoutkové, marně se snažících výrazem překonat chybějící detailní hudební vypracování. Nejuvolněněji působil Tomáš Kořínek jako Uriel, jenž zpíval po celý večer jistě a vyrovnaně hlasem plně znělým ve všech polohách a bylo mu i nejvíce rozumět. Jen po pauze už jeho projev poněkud ztratil na výrazu.

Sbory nastudoval Jakub Zicha hudebně pečlivě, nástupy i provedení dosáhly potřebné jednoty, srozumitelnost zpívaného textu byla však téměř nulová. Účinek sborů byl výrazně oslaben i celkovým jevištním uspořádáním. Početný orchestr zabral takřka celou scénu – jeviště je protaženo až k prvním řadám, nijak neposílený sbor opery DJKT v pozadí byl sice slyšet, ale ztratil v celkovém vjemu potřebnou dominanci.

Koncertní provedení měly umocnit projekce – zprvu „živého“ vesmíru, pak moderních abstraktních obrazů Zdeňka Hajného. Spíše však rušily. Především neúměrně dlouhé promítání vesmíru odvádělo pozornost od hudby. Tempo řítících se mlhovin a meteoritů bylo zcela odlišné od tempa Haydnovy hudby, působení této projekce bylo místy dokonce silnější než oratorium samo. Klíčové místo první části – stvoření světla – bylo navíc podtrženo náhlým rozsvícením celého hlediště, což působilo poněkud komicky a hudební efekt citelně oslabilo. Měnící se obrazy evokující různě barevné mlhoviny měly podtrhnout konkrétní nálady, ale s aktuálním textem korespondovaly jen částečně. 

Joseph Haydn: Stvoření – Radka Sehnoutková, Jakub Hliněnský – Divadlo J. K. Tyla v Plzni, 23. dubna 2022 (zdroj Divadlo J. K. Tyla v Plzni, foto Irena Štěrbová)
Joseph Haydn: Stvoření – Radka Sehnoutková, Jakub Hliněnský – Divadlo J. K. Tyla v Plzni, 23. dubna 2022 (zdroj Divadlo J. K. Tyla v Plzni, foto Irena Štěrbová)

Když v rámci sezóny České filharmonie 2013–2014 uvedl Haydnovo Stvoření Jiří Bělohlávek, připomněl, že dílo se provádí zřídka kdy a příčinu viděl v jeho náročnosti: „Já sám jsem Stvoření v Praze živě nikdy neviděl. Oratorium není zdaleka lehké, je to skladba rozsáhlá, náročná, pro orchestr je to neuvěřitelná škola stylu, krásného hraní a krásného zvuku. A ve spojení s pěveckým sborem a báječnými sólisty je to velký požitek.“ Uvedení Stvoření Josepha Haydna v Divadle J. K. Tyla viděno v širších souvislostech tedy zaslouží ocenění proto, že zprostředkuje publiku vrcholné dílo zřídka uváděné. A jestliže podnítí tato produkce návštěvníky i k zevrubnějšímu posluchačskému zkoumání a poslechu další nádherné Haydnovy hudby, pak nastudování Stvoření na plzeňské scéně splnilo svůj účel.

Joseph Haydn: Stvoření
23. dubna 2022, 19:00 hodin
Divadlo J. K. Tyla v Plzni

Program:
Joseph Haydn: Stvoření

Účinkující:
Tomáš Kořínek – Uriel
Jana Sibera – Gabriel
Jan Hnyk – Rafael
Radka Sehnoutková – Eva
Jiří Hájek – Adam
Jiří Štrunc – dirigent
sbor a orchestr divadla J. K. Tyla

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


2.7 3 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments