Hudební divadlo Ze:Mě se distancuje od kroků vlády ČR a vyzývá k protestu

Hudební divadlo Ze:Mě vydalo veřejné prohlášení, ve kterém se distancuje od kroků Vlády České republiky. Ta nařídila, že občané České republiky, kteří nepodstoupili očkování proti nemoci Covid-19, případně tuto nemoc neprodělali v posledních 180 dnech, nemají přístup kulturní akce. Ředitel a producent Hudebního divadla Ze:Mě Vojtěch Adamčík vyzývá všechna česká divadla, aby se připojila k protestu #NekulturníKultura.

Vojtěch Adamčík (foto Zdeněk Rosenthaler)
Vojtěch Adamčík (foto Zdeněk Rosenthaler)

„Toto opatření považujeme za společensky nepřijatelné. Je nepřípustné, aby docházelo k segregaci občanů na základě podstoupení či nepodstoupení dobrovolné vakcinace a následnému odpírání kultury zdravým lidem. Každý svobodný občan má totiž dle Listiny základních práv a svobod na kulturu nárok,“ prohlásil ředitel a producent Hudebního divadla Ze:Mě Vojtěch Adamčík.

Do této chvíle měli diváci možnost volby mezi antigenním, případně PCR testem či předložením průkazu o dokončeném očkování nebo prodělání nemoci. „Avšak tato volba je jim nyní odebrána. Nemůžeme nadále tolerovat chování Vlády České republiky a tímto vyzýváme všechna česká divadla, aby se připojila k našemu protestu #NekulturníKultura,“ apeluje dále Adamčík.

Dále prohlašuje: „Ujišťujeme diváky, že nepatří-li do kategorie ‚vyvolených‘, pokusíme se jim co nejvíce usnadnit přerezervaci zakoupených vstupenek na jiné termíny. I přes vyhlášená opatření máme v úmyslu odehrát všechna naplánovaná představení v této divadelní sezóně. V rámci každého z nich však chystáme pravidelná protestní vystoupení, která budou přenášena živě přes naše sociální sítě. Rušit představení by v této situaci totiž znamenalo podlehnout vládnímu tlaku a napomáhat eliminaci živé kultury ve veřejném prostoru. Divadla historicky patří ke komentátorům a glosátorům aktuálního společenského života a my cítíme povinnost dostát tomuto úkolu v co největší míře.“

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat


2.7 7 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments