Hudební výchova neohrožuje zdraví žáků

Učitelé se ohradili proti návrhu Ministerstva zdravotnictví na omezení výuky hudební výchovy.
Ilustrační obrázek (zdroj freepik.com)

Asociace učitelů hudební výchovy dnes zaslala ministrovi zdravotnictví Romanovi Prymulovi, ministrovi školství Robertovi Plagovi a dalším reprezentantům českého školství otevřený dopis. Upozorňuje v něm na fakt, že současný návrh na omezení hudební výchovy z důvodu zdravotních rizik nedává smysl.

Problémový může být z tohoto pohledu pouze společný zpěv. Podobně jako při tělesné výchově, při
něm mohou děti podle platných nařízení roušky odložit. Hodiny hudební výchovy však zdaleka nejsou jen zpěv. Ten tvoří pouze určitou část výuky. Vedle něj zahrnuje předmět širokou škálu dalších aktivit (např. poslech hudby, hra na hudební nástroje), které lze provozovat s ústy i nosem zakrytými rouškou.

Asociace učitelů hudební výchovy byla založena v roce 2019 a sdružuje pedagogy základních, středních a
vysokých škol z celé ČR. Jejím cílem je zkvalitnění a modernizace předmětu a komunikace problémů výuky s MŠMT i širokou veřejností.

Celý text dopisu:
Hudební výchova není jen zpěv
Otevřený dopis Asociace učitelů hudební výchovy k návrhu dočasně zrušit vyučování hudební výchovy

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás v souvislosti s aktuálním návrhem zrušit dočasně výuku hudební výchovy
na českých školách. Vaši snahu eliminovat nebezpečí šíření nákazy ve školách podporujeme,
ve shodě s hudebními odborníky však považujeme plánované řešení za nešťastné a
nadbytečné. Moderní hudební výchova nepředstavuje pouze zpěv. Předmět zahrnuje širokou
škálu aktivit a forem práce jako je poslech a reflexe hudby, hra na hudební nástroje, výuku
hudebních dějin a teorie, které lze stejně jako v ostatních předmětech provozovat s ústy i
nosem zakrytými rouškou.

Při zhoršení epidemiologické situace není pro učitele problém využít při výuce některou z
uvedených činností a zpěv odložit na dobu, kdy akutní rizika pominou. Z hlediska vzdělávání
jde pouze o dílčí, prozatímní změnu, kterou vzdělávací obsah předmětu ani kvalita výuky
zásadně neutrpí. Podobně jsme ostatně postupovali i v případě jarní distanční výuky. Jsme přesvědčeni, že i v současné komplikované době má hudební výchova ve vzdělávacím
systému své nezastupitelné místo. Pokud naše školství nechce pod tlakem okolností
rezignovat na své poslání vychovávat komplexně vybavenou osobnost člověka, včetně jeho
emoční, kreativní a sociální stránky, ponechme hudební výchově prostor formovat žáka
prostřednictvím výše zmíněných činností, z nichž řadu lze realizovat i distanční formou. I díky
tomu může škola zůstat živým společenstvím žáků a učitelů, které stmelují společné zážitky,
vztahy a zájmy. Jsme přesvědčeni, že rušení estetických předmětů, byť jen dočasně, bude mít
pro naše žáky a pro celý školský systém neblahé důsledky.

Mgr. Milan Motl, Ph.D.
Asociace učitelů hudební výchovy

5 2 votes
Ohodnoťte článek

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat


0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments