Ivan Ženatý prezidentem Janáčkova máje. Jaké má plány?

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj letos oslaví 40. výročí 

A Ostrava si připomíná i druhé výročí, pětašedesát let od vzniku hudebního festivalu, na nějž Janáčkův máj navázal. Historie festivalu vážné hudby v Ostravě totiž sahá až do poválečných let minulého století. Poprvé před Ostravany zvedl taktovku dirigent Otakar Trhlík. Bylo to 8. května 1950. Festival měl v dalších letech několik pojmenování, teprve v roce 1976 získal dodnes používaný název Janáčkův máj. V průběhu let se v jeho vedení vystřídalo několik prezidentů. Tím posledním se před nedávnem stal jeden z nejvýznamnějších českých houslistů současnosti Ivan Ženatý.

Odkdy vás můžeme považovat za prezidenta Janáčkova máje?

Letošní jubilejní ročník byl koncipován ještě beze mne, do tohoto rozjetého vlaku jsem naskočil v podstatě až nyní, kdy už je vše hotové. Nicméně máme leden 2015, proto už je zapotřebí mluvit o ročníku 2017 s výhledem na rok 2018, tam bych se rád už nějakým způsobem podepsal.

Očekáváte, že prezidentování může přinést něco i vám?

Určitě. Setkání se skvělými ostravskými muzikanty. Poprvé jsem hrál s Janáčkovou filharmonií, která je pravidelným hostem Janáčkova máje, když jsem ještě byl posluchačem konzervatoře, bylo to na konci sedmdesátých let, působil jsem také jako její statutární houslista. Jinak pravidelně hraji na Janáčkově máji, taktéž pravidelně s Janáčkovým komorním orchestrem, v posledních letech mám mistrovské kurzy na Ostravské univerzitě čili mé propojení s Ostravou, i když nejsem jejím rodákem, je velmi intenzivní a velmi přátelské. Co budu moci přinést festivalu já, uvidíme. Věřím, že kontakty, které mám ze svých cest a koncertní činnosti, mohou festivalu prospět.Co považujete pro festival dále za důležité?

Přivést další sponzory, peněz není nikdy dost. V současné době si myslím, že je to nejdůležitější složka hudebního managementu. Dnes už není doba jako před třiceti lety, kdy pomáhal stát. Předpokládám, že se v průběhu letošního ročníku budeme setkávat s „důležitými lidmi“ a budeme se snažit zabezpečit i ty příští ročníky tak, abychom mohli pozvat ty nejdražší, to znamená ty nejslavnější sólisty a soubory.

V současné době působíte v Clevelandu v USA, co odtamtud můžete přinést do Ostravy, například i pro podporu naplněných sálů na Janáčkově máji?

Byl bych spokojen, kdyby tam byl Janáčkův máj více znám. Tady ale nejde jen o to mít naplněné sály, problém nenaplněných sálů u Janáčkova máje ostatně ani není. Spíše jde o to, že spousta souborů, které jezdí po Evropě, mohou zavítat i do méně známých míst, právě jako je Ostrava. Když je velký orchestr například ve Vídni, už není velkým problém jej do Ostravy dopravit, to si myslím, že by bylo senzační. Například v orchestru v Clevelandu, kde působím, se mnou jednají jako s rovným a na možné pozvání pro rok 2017 reagují velmi pozitivně a přátelsky. Věřím, že i finančně bychom se mohli dohodnout, ne vždy finanční stránka musí být primární. Pro rok 2016 mám už přislíben orchestr z Drážďan, s nímž také spolupracuji, tak uvidíme.Stát se prezidentem byla záležitost jednoho telefonátu s ředitelem festivalu Jaromírem Javůrkem?

Obrazně řečeno, dá se to tak říct. (úsměv) Zastihl mne někde o přestávce na nějaké koncertní cestě, zavolal mi a já jsem řekl ano. Bylo to ale zejména proto, že se známe dlouho, že si věříme, a tudíž vím, do čeho jdu. Spolupracujeme třicet let a nepotřebujeme spolu uzavírat ani smlouvy, ty děláme jen kvůli nutné administrativě. Co řekneme, to platí. To je dneska k pohledání, takových kontaktů není mnoho. Chtěl bych říct, že si této nabídky a postu velmi vážím. Janáčkův máj považuji za jeden z nejlepších hudebních festivalů v Evropě.

Může být více posluchačů vážné hudby v Ostravě?

Více jich nebude, ta situace je stejná jako všude ve světě. Jinými slovy, okruh zájemců je omezený, je to dáno kulturou, vzděláním a celkovou orientací ke spirituálním hodnotám. Osobně nejsem příznivcem crossoverů, které takzvaně popularizují hudbu. Z této popularizace pro mne osobně většinou vychází něco kvalitativně níž, než je originál. Raději bych vždy mluvil o kvalitě a prestiži festivalu než o tom, že zmnožíme posluchače.V rámci festivalu budete mít i svůj houslový recitál. Mohl byste jej představit?

Janáčkův máj ve svém programu krom jiného vždy vychází i ze skladeb současných autorů a klasiků dvacátého století. K nim patří i Šostakovičova Houslová sonáta, kterou tento velký ruský skladatel psal k životnímu jubileu Davida Oistracha, jenž v Ostravě také hrál. Toto dílo uvedeme jako hlavní na recitálu s klavíristou Martinem Kasíkem. Vedle něj zazní Tři romance pro housle a klavír Clary Schumann a Franckova Sonáta pro housle a klavír A dur. Jednotliví autoři je věnovali vynikajícím houslistům. Celý večer se jmenuje Pocta houslím a slavným houslistům J. Joachimovi, E. Ysaÿeovi a D. Oistrachovi. Je to tedy večer skladeb, které byly psány pro konkrétního adresáta. Clara Schumann psala pro tehdy největšího německého houslistu Joachima, Franckova Sonáta vznikla jako svatební dar pro Ysaÿe, který se ženil a se svou ženou byl po celý život šťastný, a Šostakovič psal k šedesátinám Oistracha. Přiznám se, že jsem se sám sebe ptal, proč manželka slavného Schumanna věnuje skladbu cizímu houslistovi, ale když jsem její skladbu začal studovat, našel jsem tam kousek Schumannova hudebního tématu, to mě dojalo, že i při psaní stále myslela na svého manžela.

Děkuji za rozhovor.
***

Na jubilujícím Janáčkově máji 2015 vystoupí sólisté a soubory z Polska, Německa, Holandska, Francie, Velké Británie, Ruska a České republiky. Programovou nabídku blíže představuje ředitel festivalu Jaromír Javůrek.

Které z velkých orchestrů přijedou letos do Ostravy?

Vedle Janáčkovy filharmonie Ostrava, která se svým šéfdirigentem Heiko Mathiasem Försterem letošní festival zahájí, se představí Královská filharmonie Liverpool se skvělým klavíristou Paulem Lewisem, jenž tak často s orchestry nehrává a vystupuje spíše na sólových recitálech, dále je to Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Filharmonie Bohuslava Martinů, Moravská filharmonie Olomouc a Česká filharmonie, která na závěrečném festivalovém koncertě provede pod taktovkou svého uměleckého šéfa Jiřího Bělohlávka Mahlerovu třetí Symfonii, ta v Ostravě ještě nikdy nezazněla.

Jaká bude nabídka komorních orchestrů?

Z Holandska přijede orchestr Amsterdam Sinfonietta, který doprovodí klavíristu Rafała Blechacze, vítěze Chopinovy soutěže ve Varšavě, z Polska přijede Wroclaw Baroque Ensemble. Prezentovat budou tvorbu Gorczyckého neboli polského Händla, který je spojen s naším regionem, narodil se několik kilometrů od našich dnešních hranic s Polskem. Věřím, že provedení bude velice autentické. Z českých souborů to bude Janáčkův komorní orchestr, Collegium musicum Brno a Camerata Zlín.

Na co jste ještě pyšný, co se povedlo?

Impozantní je letošní přehlídka klavíristů: kromě Paula Lewise a Rafała Blechacze vystoupí také Jonas Vitaud, Karel Košárek a Martin Kasík. Vedle jazzového tria Josefa Vejvody se představí i mezinárodní jazzová formace legendárního českého kontrabasisty Františka Uhlíře. Zajímavostí letošního festivalu bude koncert Brněnských violoncellistů se sopranistkou Marií Fajtovou s originálním programem, který v Ostravě zazní poprvé. Neméně zajímavým bude hudebně-dramatický večer se Soňou Červenou.

Každým rokem uvádíte na festivalu i sólové recitály, jaké budou ty letošní?

Představí se v nich violoncellista Jiří Bárta s náročnými šesti suitami pro sólové violoncello Johanna Sebastiana Bacha, které uvede během jediného večera. Houslista Ivan Ženatý, jenž se nedávno stal prezidentem festivalu, se představí ve skladbách Šostakoviče, Francka a Clary Schumann. K vrcholům Janáčkova máje 2015 bude jistě patřit i pěvecký večer Adama Plachetky s áriemi světových operních tvůrců.

Výjimečným projektem je pořádání Dne slezských varhan. Co všechno zahrnuje?

Jde o čtyři navazující koncerty ve čtyřech kostelích během jediného dne, v Hlučíně, Ludgeřovicích, kde je vynikající akustika a jedny z nejlepších varhan v celé ostravsko-opavské diecézi, a v Ostravě. Představí se na něm Petr Rajnoha, Petr Čech, Tomáš Thon a Pavel Rybka se zasvěceným průvodcem – moderátorem Jaroslavem Tůmou, který je jedním z našich nejlepších varhaníků. Český rozhlas bude z této akce vysílat celé odpoledne reportáž na stanici Vltava.

Děkuji za rozhovor.***

Janáčkův máj v jubilejním roce proběhne od 24. května do 8. června v Ostravě, Opavě, Hlučíně, Ludgeřovicích, Krnově, Kravařích, Hradci nad Moravicí a v Havířově. Součástí festivalu bude konference Evropské festivalové asociace a řada doprovodných akcí přesahujících významem rámec Ostravy, regionu i České republiky. Opět budou na rozdíl od světových hudebních center zachovány cenově dostupné vstupenky. Jejich předprodej bude zahájen 2. února. Letos je navýšen počet prodejních míst na devatenáct v rámci celého Moravskoslezského kraje a v místech konání koncertů, do prodeje bude nabídnuto téměř devět tisíc vstupenek. Programovou nabídku, doprovodné akce i novinky najdete na stránkách festivalu Janáčkův máj.
***

Vizitky:
Houslový virtuos Ivan Ženatý (1962) opakovaně hostuje se slavnými mezinárodními tělesy, jako je BBC Symphony Orchestra London, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Berliner Symphoniker, Orchesta Nacional de Madrid, ale i předními českými orchestry, jako je Česká filharmonie, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK či Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Velkou pozornost vzbuzují také sólové a komorní projekty Ivana Ženatého (kompletní Bachovy sólové sonáty či Beethovenovy a Brahmsovy sonáty z posledních sezon). Svým mimořádně bohatým repertoárem zahrnujícím přes padesát houslových koncertů oslovuje široké publikum, aniž by na okamžik opustil svět klasické hudby. Kromě samozřejmé technické perfekce bývá oceňován jeho vkus pro styl a podmanivá krása tónu.

Svou profesionální kariéru zahájil Ivan Ženatý účastí ve finále Čajkovského soutěže v Moskvě, po které následoval debut s Českou filharmonií pod vedením Libora Peška, vítězství v soutěži Pražského jara a laureátský titul Mezinárodní tribuny mladých umělců UNESCO. V roce 1990 debutoval Ivan Ženatý v Londýně, 1991 v Berlínské Filharmonii a Concertgebouw v Amsterdamu, 1994 v Tokiu, 1996 v New Yorku a Buenos Aires. Hrál společně s Yehudi Menuhinem, Yo-Yo Ma, Serge Baudo,Valerijem Gergijevem, Andrejem Boreyko, Nevillem Marrinerem a dalšími.

Hudební výraz Ivana Ženatého ovlivnila nejvíce osobní setkání s Nathanem Milsteinem, Ruggierem Riccim a Andre Gertlerem, výraznou změnu v jeho hudebním myšlení inicioval profesor Bezrodnyj na Čajkovského konzervatoři v Moskvě. Největší význam ale měly pro Ivana Ženatého soukromé lekce u Josefa Suka a následná dlouholetá spolupráce vrcholící vystoupeními na Würzburger Mozart-Festspiele, Pražském jaru a kompletní nahrávkou děl Wolfganga Amadea Mozarta.

Gramofonové nahrávky Ivana Ženatého ostatně vzbuzovaly vždy nadšený ohlas u posluchačů i hudebních kritiků. Po celou dobu umělecké činnosti je patrná koncentrace na souborná díla velkých autorů, jako jsou Telemann, Bach, Mendelssohn, Schumann, Schulhoff nebo Dvořák a Grieg, natočené pro Dorian Recordings v New Yorku. Mimořádný zájem vzbudil nový dvořákovský komplet (www.audite.de) a nahrávka obou houslových koncertů Josefa Bohuslava Foerstera s BBC Symphony Orchestra London a jeho šéfdirigentem Jiřím Bělohlávkem (www.supraphon.cz).

Díky newyorské Harmony Foundation hraje Ivan Ženatý na vzácné housle Giuseppe Guarneriho del Gesù z roku 1740.

Kromě mistrovských kurzů v Německu, Španělsku, USA a Kanadě Ivan Ženatý od roku 2012 přijal profesuru na prestižním Cleveland Institute of Music.

V současnosti se stal prezidentem festivalu Janáčkův máj.

(Zdroj: www.ivanzenaty.com)

www.ivanzenaty.com
***

Jaromír Javůrek (1955) se systematicky začal hudebně vzdělávat na konzervatoři v Ostravě a po absolutoriu (hra na kontrabas, dirigování, fakultativně skladba) na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (dirigování orchestru a sboru).

Od října 1982 působil pět sezon jako hlavní sbormistr Ostravského filharmonického sboru, od roku 1983 do roku 1995 jako dramaturg Janáčkovy filharmonie Ostrava. Od roku 1976 aktivně působil v amatérském hudebním dění České republiky (kromě jiného byl uměleckým vedoucím a dirigentem Ženského pěveckého sboru Bohuslava Martinů a Symfonického orchestru Frýdek-Místek).  Od roku 1983 se podílel na rozvoji Janáčkova máje. Nejprve jako člen programové rady, později jako tajemník a nakonec ředitel festivalu, kterým byl jmenován v roce 1993.

Za jeho působení dosáhl Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj výrazného rozvoje, zařadil se mezi nejvýznamnější hudební festivaly České republiky a získal velkou prestiž v rámci Evropy (je členem Evropské festivalové asociace). V roce 1996 byl Jaromír Javůrek zvolen prezidentem Asociace hudebních festivalů České republiky, jímž byl do roku 2013. Pět let byl členem prezidia České hudební rady a výboru Česká hudba 2004. Pravidelně byl zván do odborných komisí ministra kultury České republiky (grantová komise, komise pro udělování Cen Ministerstva kultury České republiky, komise pro profesionální symfonické orchestry a sbory, konkurzní komise). Pedagogicky působí na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě – obor dirigování a kulturní management.

Pracovní aktivity Jaromíra Javůrka jsou velmi široké a většina z nich je v posledních letech úzce svázána především s hudebním festivalovým děním (tuzemským a zahraničním) a s hudebně popularizační a hudebně publicistickou činností. Té se věnuje již od osmdesátých let. Popularizační činnost zahrnuje především koncerty pro žáky základních a středních škol, moderování nejrůznějších typů koncertů klasické hudby, rozhlasové a televizní pořady, články v denním a odborném tisku.

www.janackuvmaj.cz

Foto Tomáš Lébr, archiv

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat