Ivan Ženatý prezidentem Janáčkova máje. Jaké má plány?

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Od října 1982 působil pět sezon jako hlavní sbormistr Ostravského filharmonického sboru, od roku 1983 do roku 1995 jako dramaturg Janáčkovy filharmonie Ostrava. Od roku 1976 aktivně působil v amatérském hudebním dění České republiky (kromě jiného byl uměleckým vedoucím a dirigentem Ženského pěveckého sboru Bohuslava Martinů a Symfonického orchestru Frýdek-Místek).  Od roku 1983 se podílel na rozvoji Janáčkova máje. Nejprve jako člen programové rady, později jako tajemník a nakonec ředitel festivalu, kterým byl jmenován v roce 1993.

Za jeho působení dosáhl Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj výrazného rozvoje, zařadil se mezi nejvýznamnější hudební festivaly České republiky a získal velkou prestiž v rámci Evropy (je členem Evropské festivalové asociace). V roce 1996 byl Jaromír Javůrek zvolen prezidentem Asociace hudebních festivalů České republiky, jímž byl do roku 2013. Pět let byl členem prezidia České hudební rady a výboru Česká hudba 2004. Pravidelně byl zván do odborných komisí ministra kultury České republiky (grantová komise, komise pro udělování Cen Ministerstva kultury České republiky, komise pro profesionální symfonické orchestry a sbory, konkurzní komise). Pedagogicky působí na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě – obor dirigování a kulturní management.

Pracovní aktivity Jaromíra Javůrka jsou velmi široké a většina z nich je v posledních letech úzce svázána především s hudebním festivalovým děním (tuzemským a zahraničním) a s hudebně popularizační a hudebně publicistickou činností. Té se věnuje již od osmdesátých let. Popularizační činnost zahrnuje především koncerty pro žáky základních a středních škol, moderování nejrůznějších typů koncertů klasické hudby, rozhlasové a televizní pořady, články v denním a odborném tisku.

www.janackuvmaj.cz

Foto Tomáš Lébr, archiv

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat