Jubilanti slovenské opery (5)

Spomeňme si na jubilantov (5)  Z májových slovenských operných jubilantov sa najprv zastavíme pri dvoch speváčkach, ktorých životná púť je už uzavretá. V prípade mezzosopranistky…

Poslední Kontinuity v SND

Posledné Kontinuity v SND  Opera SND okrem pravidelných predpremiérových matiné už od roku 2011 pripravuje aj dopoludňajšie víkendové programy s názvom Kontinuity. V nich operný historik PhDr. Jaroslav…