Mistrovské nahrávky: Hvězdný Rigoletto

Verdiho Rigoletto je nejen jednou z autorových nejhranějších oper, ale je zároveň i jedním z nejčastěji uváděných titulů operního repertoáru vůbec. Zcela právem. Jedná se o mistrovské…