Kdo chce pochopit, potřebuje srdce

  1. 1
  2. 2

Predposledný večer festivalu Janáček Brno 2012 patril zvláštnej dramaturgickej skladbe, ktorá však zanechala trochu rozpačitý a nedotiahnutý dojem. Spojila nespojiteľné? Škoda, že Filharmonie Brno sa nepripravila dôstojnejšie na svoje jediné vystúpenie v rámci festivalu a pripravila len priemerný poslucháčsky zážitok. Zaiste to nie je len jej vina, ale aj vina vždy pohotového, dobre naladeného odborníka na všetko, Leoša Svárovského. Bohužiaľ nevtisol jednotlivým skladbám ich osobitý duch a hudobný rozmer. Celý večer plával len tak, bez dôkladnejšej analýzy partitúr skladieb Schönberga, Janáčka a jeho žiaka Viléma Petrželku. Najhoršie vyšlo hlavné dielo programu, symfonická dráma v troch častiach Námořník Mikuláš op.21.

Toto pôsobivé dielo, dramaturgicky sugestívne autorom koncipované na báseň Jiřího Wolkra, inšpirované nepochybne Honeggerom, Janáčkom, expresionistami, s bohatou inštrumentáciou, prudkými zmenami tónin, rafinovanými harmonickými postupmi, sextakordami, modalitou, rytmicky komplikované, dokonca s vedľajším jazzovým orchestrom (hrá slow-fox tango v 2. obraze), bohatými vykresleniami nálad na pomedzí romantizmu dvadsiateho storočia a expresionizmu, by si žiadalo dôkladnejšiu a detailnú prácu dirigenta na tempách, súhre nástrojov a celkovej hudobnej dramaturgii. Je to škoda, pretože Svárovský mal excelentných spolupracovníkov. Najlepšieho českého tenoristu súčasnosti Aleša Brisceina ako Mikuláša, ktorého nádherne zvučný, vyrovnaný tenor, ktorý začína chytať sýtejšiu dramatickú kovovú farbu, sa v neľahkej tessiture, v ktorej ho Petrželka napísal klenie v nádherných legátových frázach, veselých nápevoch a dramatických momentoch. Briscein sám detailne má rolu vypracovanú. Dokáže i na koncertnom pódiu vykúzliť dejovú atmosféru a vcítiť sa do postavy. Náročné intervaly, rytmické strihy, neustále v strednej polohe krúžiaci part spieva sýto, technicky bravúrne, s vnútorným zanietením bez akejkoľvek námahy, či straty čo i len odtienka farby, zaspieva vysoké h a vzápätí v znelej rezonancii klesne pod c2. Zaujímavé bolo obsadenie Veroniky Hajnovej-Fialovej do dvojrole Evy a dievky z krčmy v Marseille. Prvá postava, verná novomanželka Eva, ktorú Mikuláš opúšťa kvôli práci, je autorom písaná pre soprán. Hajnová však dokonale zvláda dvojčiarkovú oktávu a čo je ešte lepšie, jej zvučný mezzosoprán dokáže vdýchnuť kúzlo dnes u sopranistiek málo počutým spodným tónom. Zároveň je to efekt dramaturgicky pôsobivý; Mikuláš v prístave v Marseille stretáva ženu podobnú jeho manželke, ktorá na neho roky čaká. Zahubí ju a akoby za trest v duchu erbenovskej poetiky, ho doma čaká trest, jeho žena nevydržala čakanie a je mu neverná.

Je škoda, že dirigent lepšie nemoduloval tempá a nevyšiel snahe týchto dvoch interpretov po hlbšom prežitku, agogike, spevnosti a dramatickosti i lyrike ich partov. Dôkazom toho bola nevzrušujúca rozlúčka v závere prvej časti. Akoby dirigent dirigoval symfóniu bez hlasov, iba kreoval zvuk, sýte farby a trochu sa strácal v celkovej výstavbe diela. Bohužiaľ, nevedie ani orchester k schopnosti sprevádzať vokálne hlasy, ani zbor. Keď spievajú sóla alebo zbor, orchester hrá len akosi približne, nefarebne, necitovo. Celok nepôsobil dramaticky ako vygradovaná kantáta, skoro scénické oratórium, čím nevynikli geniálne autorove zmeny nálad, zvukomaľba, dramatické vyvrcholenia jednotlivých častí, až po záverečné zmierenie a záverečné pianissimo, keď Mikuláš našiel cestu k odpusteniu a na majáku ho chráni jeho jediná posledná hviezda a je s ním Boh. S istotou nevyšla ani pasáž v štvrť tónovej pasáži, kde skladateľ cítil dramatickú potrebu pre toto riešenie menšej diferenciácie tónovej než je poltón. U Svárovského je allegro stále allegro, nevšíma si detailné poznámky autora pre rôzne jemné nuansy ako napríklad Allegro agitato, Allegro energico, Allegro appasianato či Allegro vivo.  Dvojdobové hodnoty s crescendom v largu cantabile, ich expresívna kvalita na pomedzí recitatívu a expresívneho zlomu zostávajú mdlé a nevkreslené.

Podivné sú niektoré škrty, hlavne škrtnutie sprievodného orchestra v niektorých pasážach recitátora, či presunutie textovo dôležitej vety dievky „Mikuláši proč zabil jsi věrnost a lásku mou?“, ktorou sa lúči so životom pred skokom do mora. Miroslav Táborský predviedol len jednostranný výkon. Zápasil s dychom, tempom, strácal sa v notách a dokázal, že interpretovať melodrámu s psychologickou pointou, farebným hlasom, nosným prejavom, správnym tempom vo veršoch, je úloha náročná. Tentoraz ani Pražský filharmonický sbor nepredviedol sugestívny a hutný zvuk. Zložito napísanú, nespočetnekrát modulovanú, do zložitých akordov s mnohými predznameniami členenú spevnú linku jednotlivých hlasov zaspieval technicky brilantne, ale bez dramatickej iskry, ktorá by bola potrebná. Navyše zbor je autorom zaujímavo delený na hlasy, na parlandové pasáže, kompozične pôsobivo interpretuje hlas mora: „Bez konců širé moře je, bez konce moře je, jde vlna za vlnou, jde vlna za vlnou, hrob jedné vlny druhé je zelenou kolébkou.“, ktorý sa vracia v závere, popritom  je hlasom rozprávača, komentátora deja, ktorý by mal byť vždy zvukovo iný, podľa dejovej situácie. Najslabšie vyšlo z večera Šumařovo dítě. Na to, že orchester hral vo veľkom obsadení, napríklad osem kontrabasov, osem violoncell, zvuk bol skôr matný. Kazy v dychoch a nedramatický súboj sólových huslí ako leitmotívu diela a ich duet s orchestrom sa rozpadal na rozdrobené fragmenty, ktoré vznikali a zanikali s nepresnou súhrou orchestra. Je zaujímavé vidieť na prenosoch koncertov na stanici Mezzo napríklad i tie menej známe inštrumentálne telesá ako sú sústredené, ako sledujú dirigenta, sú pohrúžené do individuálnej a zároveň spoločnej hry. Členovia brnianskej filharmónie sa miesto toho furt okúňajú, uškŕňajú a rozrušujú.

0 0 vote
Ohodnoťte článek
  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Zjasněná noc - Dörnen (ND Brno)

[yasr_visitor_votes postid="34080" size="small"]

Vaše hodnocení - Námořník Mikuláš & Šumařovo dítě (Brno 24.11.2012)

[yasr_visitor_votes postid="34082" size="small"]

Mohlo by vás zajímat


1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments