Láska na první pohled. Jakub Hrůša řídil Bamberské symfoniky

  1. 1
  2. 2

V neděli 15. listopadu 2015 se uskutečnil první oficiální koncert Bamberských symfoniků s jejich nově designovaným šéfem Jakubem Hrůšou. Předcházely dva koncerty s totožným programem v Bayreuthu a Schweinfurthu, a v sobotu v Bamberku zvláštní pořad pod názvem „Slam-Symphony“.

Po koncertě v Bayreuthu 12. listopadu se psalo (Süddeutsche Zeitung) o „lásce na první pohled“ mezi orchestrem a dirigentem, která se zrodila už při prvním Hrůšově hostování u orchestru při provedení Smetanovy Mé vlasti v prosinci minulého roku. Mezi Bamberskými symfoniky a Čechami existuje historická spojnice, která prošla složitými peripetiemi. U vzniku orchestru Bamberger Symphoniker (jejich oficiální název je dnes Bamberger Symphoniker – Bayerische Staatsphilharmonie) stálo roku 1946 několik hudebníků, kteří do Bavorska přišli z Čech, členů Německého filharmonického orchestru v Praze. Ten působil během protektorátu v Praze jako protiváha České filharmonie ustavená říšským ministerstvem propagandy. Členy Německé filharmonie byli z velké části hráči orchestru Nového německého divadla, kteří po jeho uzavření roku 1938 ztratili zaměstnavatele. Dvě sezony do zřízení Německé filharmonie působil orchestr v takzvané sudetoněmecké župě, většinou jako hudební kulisa politických akcí, dokud se – přičiněním říšského protektora von Neuratha a K. H. Franka – nepodařilo u Josepha Goebbelse prosadit návrat orchestru do Prahy a přidělení stálého šéfdirigenta. Stal se jím roku 1940 tehdy dvaatřicetiletý Joseph Keilberth a orchestr tak byl paradoxně zachráněn nejen existenčně a umělecky, nýbrž i morálně. Občasné hudební účasti na politických akcích se sice ani pak nevyhnul, nicméně – pod svícnem bývá tma. Joseph Keilberth neriskoval, ale také říšskému vedení nepodlézal a nezkompromitoval sebe ani hudebníky. K orchestru se připojil i po válce a jako Bamberské symfoniky ho pak vedl až do své smrti roku 1968. Po Josephu Keilbertovi je pojmenován koncertní sál se 1.400 místy v Koncertní a kongresové hale, postavené roku 1993, kde dnes Bamberští symfonikové působí. Dnešní orchestr má mezinárodní složení a svou minulost zná. Dnes se cítí zavázán šířit internacionální kulturní poselství, v příštím období v čele s českým dirigentem, který nastupuje v roce sedmdesátého výročí založení orchestru.

Konzerthalle Bamberg
Konzerthalle Bamberg

Slam Symphony
„Poetry Slam“ se dá volně přeložit jako básnický souboj, jeho podstatou je soutěž v přednesu vlastních veršů. V zemi legendárního „zápasu pěvců“ se jedná o americký import, první takový slam se uskutečnil roku 1986 v Chicagu. Bamberští zkusili použít tuto formu k přilákání mladého publika poprvé loni, a to jako zadání pro básníky a textaře, kteří měli vyjít z právě uváděného hudebního díla a vytvořit jakýsi literárně-hudební večer. Tentokrát padla volba na hlavní číslo programu  z nástupního koncertu Jakuba Hrůši – Berliozovu Fantastickou symfonii. Tři mladí umělci slova si měli zvolit některou z vět symfonie a převést ji do veršů, které pak osobně (poté, co orchestr část příslušné věty zahrál) představili publiku. To pak za asistence moderátora Götze Frittranga a jeho asistenta silou potlesku rozhodlo o vítězi večera. Koncert určený především mladému publiku se měl odehrát v příjemné lehké náladě. Nežijeme však v příjemné době, zahájen byl minutou ticha za oběti útoků v Paříži.

Konzerthalle Bamberg
Konzerthalle Bamberg

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat