Má vlast spojila v Praze Blízký východ

  1. 1
  2. 2

Má vlast je celek šesti symfonických básní, které mají svůj program, ale vedle něj má i své ryze hudební kvality, které musí být plně vypracovány. Bylo zjevné, že Thomas Guggeis nastudoval partituru se zaujetím a bez snahy po pouhém vnějším efektu. Přistoupil k ní jako k velkému hudebnímu dramatu, soustředil se na její programnost a na velké plochy. Ale vedle snahy provést celek emočně správně je třeba provést správně a přesně také všechny noty. Smetana sice vše ve svém rukopise zapsal, ale přesto se dají provést noty různými způsoby. Je ovšem nutné vždy vycházet z hudební struktury díla, nikoliv prvořadě z programní stránky. Guggeisovi se sice v podstatě podařilo charakter cyklu zachovat, ale unikalo mu v důsledku příliš globálního pohledu mnohé z hudebních zákonitostí, z vypracování fines a detailů.

Velkým úkolem hudebníků je zahrát dílo technicky co nejdokonaleji, přičemž jako „technika“ nejsou míněny virtuózně zahrané pasáže, kterých orchestr předvedl dostatek, ale pregnantní a jasné vykreslení všech hudebních frází. Nepochybně byly zahrány všechny noty, ale ne všechny byly slyšet. Všem básním by prospěla podstatně větší dynamické rozpětí a důraz na kontrasty, aby bylo dosaženo žádoucí plastičnosti. Někdy rychlejší tempo a vyšší dramatičnost šly na úkor lyričnosti a vřelosti skladeb. Více klidu by prospělo Vyšehradu a především zvukově naddimenzovaným Luhům a hájům. Nuance Tábora a Blaníku byly obtížně postižitelné, navíc dirigent zahrál tyto dvě básně v těsném sledu, takže působily dojmem jednoho jediného díla. Vymykala se tomu pouze krásně zahraná sóla prvních hráčů dřev a lesního rohu v lyrické části v Blaníku.

V tomto náročném koncertě dirigent i jeho hudebníci byli ve věku, kdy by měli ještě získávat zkušenosti od starších kolegů. Mladý dirigent od zkušených hráčů, nastupující instrumentalisté od starších dirigentů. Výlučně mladí umělci mohou na tuto pomyslnou misku vah položit své zaujetí, entuziasmus a energii mládí, kterým si získají posluchače. A to se v případě West-Eastern Divan Orchestra stalo. Thomas Guggeis je talentovaný mladý muž, který má výborné předpoklady, ovšem na nastudování Mé vlasti bylo přece jen ještě brzy. Dosáhnout průzračnosti zvuku je v případě tohoto díla velmi náročné i pro renomovaného dirigenta. Až se Thomas Guggeis ke Smetanovu dílu po letech dalšího uměleckého zrání vrátí, bude jeho výkon už jistě ovlivněn nasbíranými zkušenostmi.

Tentokrát je třeba ocenit především jeho potenciál a fakt, že pro Mou vlast dokázal získat orchestr a při evropském turné nepochybně i posluchače. Skutečnost, že díky tomuto unikátnímu projektu Daniela Barenboima znělo Smetanovo geniální dílo v podání mladých lidí na tolika významných místech Evropy a že se nad českou hudbou sešli vynikající a perspektivní umělci, je počin velkého významu.

Bedřich Smetana: Má vlast – Thomas Guggeis, West-Eastern Divan Orchestra, 12. května 2022 (foto Ivan Malý)
Bedřich Smetana: Má vlast – Thomas Guggeis, West-Eastern Divan Orchestra, 12. května 2022 (foto Ivan Malý)

Zahajovací koncert Pražského jara 2022
12. května 2022, 20:00 hodin
Obecní dům – Smetanova síň

Program:
Bedřich Smetana: Má vlast

Účinkující:
West-Eastern Divan Orchestra
Thomas Guggeis – dirigent

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


4 1 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments